Uitspraken

Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Representatieve omzet referentieperiode

27 september 2023

Verzoeker exploiteert een banketbakkerij en stelt schade te hebben geleden als gevolg van (weg)werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 10 juli 2023, nr. 2023001633 (Weespertrekvaart Oost)

1 september 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Amsterdam en zijn benodigd voor de uitvoering van het bestemmingsplan Weespertrekvaart Oost ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planvergelijking, planschaderisicoanalyse en NMR

27 september 2023

Belanghebbende is sinds 25 juni 1979 eigenaar van de woning en heeft een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend. Het mogelijk maken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 10 juli 2023, nr. 2023001632 (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg)

22 augustus 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Boxtel, gelegen in het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2022.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Afwijkingsbevoegdheid niet betrekken in planvergelijking

16 augustus 2023

Appellant heeft verzocht om vergoeding van de schade die hij heeft geleden als gevolg van het vastgestelde Tracébesluit. Volgens appellant heeft dit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verkeersgeluid en situeringswaarde

9 augustus 2023

Appellant is sinds 1974 eigenaar van het perceel. Hij exploiteert een paardenpension en woont in de bedrijfswoning. Op grond van het oude ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvraag te laat ingediend

2 augustus 2023

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Inkomensschade vervallen gebruiksmogelijkheden

Appellant drijft een onderneming die onder andere een bouwstoffenhandel en een grondbank exploiteert en zich bezighoudt met de recycling van bouwstoffen door ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Appellant is sinds 26 november 1999 eigenaar van de percelen. Hij heeft het college verzocht om tegemoetkoming in planschade die hij in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 14 juni 2023, nr. 2023001383 (onteigeningsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan)

27 juli 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Leiderdorp.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 9 juni 2023, nr. 20230001353 (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, blok 3)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 12 mei 2023, nr. 2023001140 (onteigeningsplan Rijnhaven-Oost, deelgebied Havenfront, fase 1)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 11 mei 2023, nr. 2023001139 (onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat II)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Heusden. Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben eerder (op 28 september 2018), ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – compensatie in natura-reformatio in peius

12 juli 2023

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend vanwege de beperking van de gebruiksmogelijkheden als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – planvergelijking & ruimtelijk beleid

28 juni 2023

Een eigenaar van een woning heeft verzocht om tegemoetkoming in de planschade die hij in de vorm van waardevermindering van de woning ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – concreet beleidsvoornemen

Appellant is eigenaar van een perceel met opstallen en heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend die zij heeft geleden ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe schade, artikel 6.1 zesde lid Wro en vergoeding proceskosten

14 juni 2023

Appellant is eigenaar van een perceel met daarop een winkelpand met een bovenwoning. Volgens appellant is het perceel als gevolg van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 12 april 2023, nr. 2023000947 (onteigeningsplan De Bulkenaar)

6 juni 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Roosendaal. De te onteigenen onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

31 mei 2023

Appellant is eigenaar van een perceel. Als gevolg van de planologische wijziging is ter plaatse de bestemming “Groen” komen te gelden, terwijl ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 4 april 2023, nr. 2023000916 (onteigeningsplan Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke)

11 mei 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Lopik. De te onteigenen onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 20 maart 2023, nr. 2023000275 (onteigeningsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg)

16 april 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeenten West-Betuwe en Gorinchem.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gebruiksmogelijkheden verkooppunt motorbrandstoffen

5 april 2023

Appellant was op de peildatum eigenaar van een bedrijfsperceel met autogaragebedrijf. Hij heeft verzocht om tegemoetkoming in planschade die hij in de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Complexbenadering

Appellant is sinds 10 december 1999 eigenaar van het perceel. Op grond van het planologische regime van 1997 had het perceel een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

29-03-2023 / ABRS – Compensatie in natura

29 maart 2023

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. De door de gemeente ingeschakelde adviseur geeft aan dat de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onpartijdigheid – geluid

Appellant is eigenaar van een vrijstaande woning en heeft een verzoek om tegemoetkoming in de planschade ingediend. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 6 maart 2023, nr. 2023000457 (onteigeningsplan PHS Meteren-Boxtel)

23 maart 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Vught die zijn benodigd voor onder meer de aanleg en verbetering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 22 februari 2023, nr. 2023000422 (onteigeningsplan VDL Nedcar-Provincie Limburg)

16 maart 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren die zijn benodigd voor het inpassingsplan Uitbreiding VDL ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 16 februari 2023, nr. 2023000275 (onteigeningsplan Centrumplan Den Hoorn)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Midden-Delfland die zijn benodigd voor de realisatie van Centrumplan Den Hoorn.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – vergunningsvrij bouwen

15 maart 2023

Appellant was tot 23 augustus 2019 eigenaar van het perceel met woning. Tot 22 september 2018 was de woning in eigendom van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Windturbine en normaal maatschappelijk risico

8 maart 2023

Appellant is sinds 16 januari 2001 eigenaar van de woning met bijbehorend kantoorpand. Op 19 maart 2019 heeft hij het college verzocht ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel – actieve en passieve risicoaanvaarding

22 februari 2023

Appellant is sinds 17 oktober 1994 eigenaar van vijf percelen. Destijds hadden de percelen op grond van het op 23 juni 1961 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel en aanlegvergunning

Appellante is sinds 20 februari 2009 eigenaar van de onroerende zaak en heeft het college verzocht om tegemoetkoming in de schade die ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 23 januari 2023, nr. 2023000121 (onteigeningsplan Fietspad N832)

16 februari 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico en vergoeding kosten gemachtigde

1 februari 2023

Appellant is eigenaar van een onroerende zaak en stelt dat er sprake is van een waardevermindering als gevolg van een nieuw planologisch ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Causaal verband

Appellant was van 20 februari 2018 tot 16 juli 2019 eigenaar van het perceel. Appellant heeft het perceel op 16 juli 2019 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluid

Onderhavige uitspraak betreft een uitspraak inzake een hoger beroep door het college. Aanvrager is eigenaar van een woning en heeft verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Toepasselijk recht, planvergelijking en normaal maatschappelijk risico

Appellant is sinds 1996 eigenaar van een woning met bijbehorend perceel. Er zou sprake zijn van een waardevermindering van de onroerende zaak ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beperking gebruiksmogelijkheden supermarkt

25 januari 2023

Appellant was eigenaar van een pand, dat sinds oktober 2007 voor een periode van tien jaar was verhuurd aan Aldi BV. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 15 december 2022, nr. 2022002771 (Doorsteek Binnenlandse Baan)

19 januari 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Barendrecht, begrepen in het onteigeningsplan “Doorsteek Binnenlandse Baan”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 30 november 2022, nr. 2022002560 (onteigeningsplan Zuidwand, Boekel)

12 januari 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Boekel, begrepen in het onteigeningsplan Zuidwand. De onroerende zaken zijn benodigd voor de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 25 november 2022, nr. 2022002561 (onteigeningsplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Maasdriel. De onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van het bestemmingsplan Kerkdriel ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 18 oktober 2022, nr. 2022002285 (Tweebosbuurt Zuid-Oost)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam, begrepen in het onteigeningsplan “Tweebosbuurt Zuid-Oost”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatie en normaal maatschappelijk risico

11 januari 2023

Appellant was ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan eigenaar van een vrijstaande woning. hij heeft het college verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Rotterdam – Vermijdbare (personeels)kosten en na-ijlperiode

29 december 2022

Eiser exploiteert een snackbar en is geconfronteerd met wegwerkzaamheden in de nabijheid van de onderneming. Het college heeft € 55.550,00 aan nadeelcompensatie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Belanghebbende en schending hoorplicht

28 december 2022

Aanvrager heeft aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend, die eerst buiten behandeling is gelaten. Later is de aanvraag alsnog in behandeling genomen. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beoordeling schadefactoren en taxatie

Appellant is sinds 2 april 2004 eigenaar van het perceel. Een nieuw bestemmingsplan maakt grenzend aan het perceel een industrieterrein mogelijk. Appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Deskundig taxateur

Appellant is sinds 26 juni 1997 eigenaar van een woning. Appellant heeft het college verzocht om tegemoetkoming in de planschade als gevolg ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planvergelijking en normaal maatschappelijk risico

Aanvrager is sinds 1992 eigenaar van de onroerende zaak. Het nieuwe bestemmingsplan leidt tot een vermindering van de waarde van de onroerende ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Financieel risico in mindering waarde

21 december 2022

Appellant is sinds 19 december 1975 eigenaar van een perceel. Per brief van 20 mei 2011 heeft appellant het college verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvraag onterecht behandeling gesteld

Appellant is eigenaar van een perceel met woning. Appellant heeft met datum 30 januari 2020 bij het college een aanvraag om tegemoetkoming ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Belanghebbende en voortzetting bedrijf

7 december 2022

Appellant 3B heeft per brief van 4 september 2018 een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend. Per brief van 25 oktober 2018 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Den Haag – Speciale last

30 november 2022

Verschillende eigenaren van landbouwgrond zijn geconfronteerd met een omzet- en ploegverbod op hun blijvend grasland in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Zij eisen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Causaal verband verminderde verkoop

Appellant heeft schade geleden als gevolg van een verkeersbesluit. Als gevolg van het verkeersbesluit is de route gewijzigd waardoor de handelsonderneming in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Bouwkosten

23 november 2022

Appellanten zijn sinds 1998 respectievelijk 2002 eigenaar van twee percelen. Als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan zijn de gebruiksmogelijkheden gewijzigd. Op grond ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 29 oktober 2022, nr. 2022002337 (Provincie Zuid-Holland – Rijnlandroute deeltraject 1b)

17 november 2022

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Leiden en bijkomende werken in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, begrepen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 29 oktober 2022, nr. 2022002345 (Provincie Groningen – Fietsroute Plus Groningen-Winsum)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Het Hogeland, begrepen in het onteigeningsplan “Fietsroute Plus Groningen-Winsum”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 21 oktober 2022, nr. 2022002297 (Provincie Noord-Brabant – Tongelreep)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende, begrepen in het onteigeningsplan Tongelreep.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 6 oktober 2022, nr. 2022002175 (Bergen (Limburg) – Energielandgoed Wells Meer)

De onteigening ziet op onroerende zaken, begrepen in het onteigeningsplan “Energielandgoed Wells Meer”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Artikel 6.1, zesde lid, van de Wro

16 november 2022

Appellant is eigenaar van een woning en heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend als gevolg van de inwerkingtreding van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel

Appellanten hebben een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend, omdat volgens hen de waarde van de percelen is gedaald door de inwerkingtreding ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Hinder

In de onderhavige zaak komt de ingeschakelde adviseur ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:1610) tot de conclusie dat het nieuwe plan tot ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 21 september 2022 nr. 2022001979 (provincie Fryslân – N358 De Skieding)

3 november 2022

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente Achterkarspelen en Westerkwartier.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 14 september 2022, nr. 20221925 (Hoeksche Waard – Parallelweg N217)

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente Hoeksche Waard, begrepen in het onteigeningsplan “Parallelweg N217”. De onteigening is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 13 september 2022, nr. 2022001920 (provincie Noord-Brabant – Ulvenhoutse bos)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Breda. De onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van het inpassingsplan “Ulvenhoutse ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 13 september 2022 nr. 2022001921 (provincie Gelderland – Buitengebied N234)

De onteigening ziet op een onroerende zaak in de gemeente Heumen begrepen in het onteigeningsplan “Buitengebied N324”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 26 augustus 2022 nr. 2022001812 (ProRail B.V. – PHS Meteren-Boxtel, spoorboog Meteren, met bijkomende werken)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente West Betuwe krachtens artikel 72A van de Onteigeningswet. De onteigening wordt verzocht ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluid en strijd met Procedureverordening

19 oktober 2022

Gesteld wordt dat er sprake is van strijd met artikel 6, vierde lid, van de Procedureverordening van de gemeente Haarlemmermeer, omdat het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

Appellant heeft schade geleden als gevolg van de vaststelling van een Tracébesluit (N18). Ter discussie staat of die schade voorzienbaar is.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 30 augustus 2022, nr. 2022001818 (gemeente Rotterdam – Carnisse Poort)

6 oktober 2022

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam. De onteigening is ten behoeve van de herontwikkeling van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 30 augustus 2022, nr. 2022001824 (provincie Groningen – Oostelijke Ontsluitingsweg te Bedum)

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente het Hogeland krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet. De onteigening is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 25 augustus 2022 nr. 2022001793 (Provincie Fryslân-N358 Uterwei)

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente Achterkarspelen. De onteigening is ten behoeve van de realisatie van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 25 augustus 2022, nr. 2022001794 (gemeente Hellevoetsluis-Nieuwe Vesting fase 3)

De onteigening ziet op één onroerende zaak in de gemeente Hellevoetsluis ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Nieuwe Vesting fase 3. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 25 augustus 2022 nr. 2022001792 (gemeente Dordrecht- Dordtse Kil IV)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Dordrecht ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan “Chw Dordtse Kil IV”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

21 september 2022

Appellanten hebben beiden in 1984 een kavel gekocht waarop zij een woning hebben laten bouwen. Appellanten zijn van mening dat hun woningen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Privacy

Appellant is eigenaar van een woning en heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in de planschade, omdat zijn woning door de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico

14 september 2022

Appellante is eigenaar van een woning in Bilthoven en heeft een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend. Er zou sprake zijn van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 23 juni 2022, nr. 2022001365 (Provincie Noord-Holland)

25 augustus 2022

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Gooise Meren en wordt verzocht ten behoeve van de uitvoering van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Causaal verband

10 augustus 2022

Appellant exploiteerde een danssalon. Appellant stelt dat de danssalon is gesloten als gevolg van beleid, besluiten en feitelijk handelen van het college ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Schadeveroorzakend besluit niet onherroepelijk (WRO)

3 augustus 2022

Appellant heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend. De schade zou zijn ontstaan als gevolg van het vervallen van de bouwstroken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Belanghebbende op peildatum

Appellant heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld op 4 juli 2013 en in werking getreden ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal ondernemersrisico en permanente vermogensschade

20 juli 2022

Appellant exploiteert een melkveehouderij in Deurne. Het bedrijf ligt aan de rand van het natuurgebied De Bult, dat deel uitmaakt van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe planschade en overgangsrecht

Appellant heeft een recht van erfpacht van het appartementsrecht van een bedrijfsruimte op de tweede etage van een pand in Amsterdam. Appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe planschade en eigendomsverhoudingen

13 juli 2022

Appellant is eigenaar van een aantal percelen. Op de percelen is een woning met tuin gelegen. Verder wordt er een gemengd agrarisch ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 14 juni 2022, nr. 2022001278 (Venlo)

7 juli 2022

Deze onteigening wordt verzocht om de aanleg mogelijk te maken van de spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes ter vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang Vierpaardjes-Broekestraat-Guliksebaan over ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatie en deskundigenkosten

6 juli 2022

Appellant heeft betoogd dat de adviseur van de gemeente ten onrechte met een geveltaxatie heeft volstaan. Volgens de richtlijnen van het Nederlands ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – twijfel juistheid taxatierapport

15 juni 2022

Appellant is sinds maart 2005 eigenaar van de woning te Werkendam. De woning is gelegen op de tweede verdieping van het monumentale ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aard van het gebruik (AZC)

8 juni 2022

Appellant stelt nadeel te ondervinden als gevolg van de wijziging van een kazerne naar een AZC. Geconcludeerd is dat het nieuwe plan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – waardevermindering woning Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen

Appellant is eigenaar van de woning (monumentaal voormalige gemeentehuis) te Tricht. De woning ligt op circa 90 meter afstand van de gelijkvloerse ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verminderde opbrengst gewassen door hevige regenval (ontbreken causaal verband)

Appellant exploiteert een melkveebedrijf in Goirle. Zij verbouwt op enkele van haar percelen gras en snijmaïs. Dit wordt als ruwvoer voor het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – trillinghinder Betuweroute

Appellant heeft op 18 maart 2003 een woning te Giessenburg gekocht van ProRail. In de aankoopprijs is rekening gehouden met de komst ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verlegging Zuid-Willemsvaart II

25 mei 2022

Appellant en anderen zijn eigenaren van woningen in Rosmalen. Zij hebben verzocht om vergoeding van schade ten gevolge van het bij besluit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verlegging Zuid-Willemsvaart I

Appellant is eigenaar van het bedrijfspand aan Graafsebaan 55 te Rosmalen en tevens exploitant van een detailhandelsvestiging van de Harense Smid in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR – afstand

18 mei 2022

Ter discussie staat de omvang van het normaal maatschappelijk risico. Appellant betoogt dat gezien de geringe afstand tussen de woning en het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verordening Ruimte 2014

Een eigenaar van een pluimveehouderij stelt schade te hebben geleden als gevolg van de vastgestelde Verordening Ruimte.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid

11 mei 2022

Appellant is eigenaar van een woning met bed & breakfast waar op korte afstand woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Ter discussie staat of ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

Appellant is eigenaar van een woning en wordt geconfronteerd met een planologische wijziging op het naastgelegen perceel en op enkele percelen op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR – afstand en gelijkheidsbeginsel

4 mei 2022

Appellant heeft schade ondervonden als gevolg van de komst van woningbouw. Ter discussie staat de omvang van het normaal maatschappelijk risico. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Referentieobjecten taxatie

Door de deskundige zijn in het advies bij de taxatie geen referentieobjecten vermeld. De Afdeling oordeelt dat dit op zichzelf niet maakt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – nadeelcompensatie bij een zuiver schadebesluit

26 april 2022

Appellant is eigenaar van een perceel met bedrijfsbebouwing op een locatie in Utrecht. Bij besluit van 18 december 2013 heeft het college ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Kleine kans verwezenlijking beleidsvoornemen

Appellant is eigenaar van een recreatiewoning op Terschelling. Als gevolg van de komst van een telecommunicatiemast is er sprake van een verslechtering ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel

20 april 2022

Appellant is eigenaar van een sloot waarin een woonschip is toegestaan. Op moment van eigendomsverkrijging was een woonschip van 18 meter toegestaan. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aansluiting algemeen spraakgebruik

30 maart 2022

Ter discussie staat of onder het begrip “scheepvaart” ook kanovaart valt.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verjaring verzoek tot nadeelcompensatie

9 maart 2022

Appellanten exploiteren agrarische bedrijven in en rondom Baarlo en Kessel. Op 20 februari 2009 hebben appellanten verzocht om compensatie van het nadeel ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Grondentrechter planschade/nadeelcompensatie

In recente rechtspraak heeft de Afdeling aanleiding gezien om de grondentrechter te verlaten, zij het dat zij in het omgevingsrecht een andere ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tuchtrecht en vrees voor vooringenomenheid

2 maart 2022

Appellant is eigenaar van een woning die op het nabijgelegen perceel wordt geconfronteerd met arbeidsmigranten. Appellant kan zich niet verenigen met de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Hoogste waarde

Appellant is eigenaar van een bedrijfsperceel waarop de mogelijkheid voor een brandstofverkooppunt is komen te vervallen. Partijen verschillen van mening over de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Sleufsilo’s

Ter discussie staat of onder het oude planologische regime sleufsilo’s mochten worden gerealiseerd. Appellant is van oordeel dat sleufsilo’s uitgesloten dienen te ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Sleufsilo’s

23 februari 2022

Ter discussie staat of op het perceel waar een planologische ontwikkeling heeft plaatsgevonden, onder de oude planologische mogelijkheden sleufsilo’s konden worden gerealiseerd.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel

Appellant is eigenaar van een perceel waarop een tuincentrum mogelijk was. Die mogelijkheid is wegbestemd. De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake was ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel

Appellant is eigenaar van een perceel waarop de gebruiksmogelijkheden zijn beperkt. Ter discussie staat of er sprake is van tijdelijk voordeel. Appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planologische vergelijking

Appellant is eigenaar van een bedrijfspand in een winkelcentrum. Als gevolg van het nieuwe planologische regime is gebruik voor detailhandel niet langer ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Eckeltsebeek

17 februari 2022

Appellant exploiteert samen met zijn zoon een agrarische onderneming. Meerdere percelen van het landbouwbedrijf bevinden zich nabij de instroom van de Horsterbeek ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico

Appellant is sinds 9 februari 1984 eigenaar van een woning te Rotterdam. Op 15 maart 2018 heef hij bij de minister een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband

Appellant exploiteert een rundveehouderij. Hij verbouwt op enkele van zijn percelen gras en snijmaïs. Dit wordt als ruwvoer voor het rundvee gebruikt. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband gewasschade

9 februari 2022

Heerenpeel exploiteert een landbouwbedrijf aan Schipperspeel 3 te Oploo. Enkele agrarische percelen van Heerenpeel grenzen aan waterlopen die in beheer en onderhoud ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding gebruiksmogelijkheden verhuur

Appellant is eigenaar van een bedrijfspand. Als gevolg van het nieuwe planologische regime is bedrijfscategorie 3 komen te vervallen. Door de SAOZ ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding gebruiksmogelijkheden verhuur

Appellant is eigenaar van een bedrijfspand. Als gevolg van het nieuwe planologische regime is bedrijfscategorie 3 komen te vervallen. Door de SAOZ ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Exacte wetenschap

26 januari 2022

Appellant stelt dat de wijze waarop de waardevermindering is begroot onvoldoende inzichtelijk is. Volgens appellant volstaat de SAOZ ten onrechte met het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding – termijn drie dagen

19 januari 2022

Het college had passieve risicoaanvaarding tegengeworpen op basis van een overeenkomst van 14 april 2014. In die overeenkomst staat opgenomen “voor zover ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onafhankelijkheid

Appellant stelt schade als gevolg van de komst van een bedrijventerrein. Gesteld is dat sprake is van een schijn van partijdigheid bij ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sloop monument

29 december 2021

Gesteld is dat voor de tussenliggende gronden de bebouwingsmogelijkheden reeds het uitzicht belemmerden. Appellant is van oordeel dat die bebouwingsmogelijkheden met een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – niet herstellen van gebreken binnen de door de Afdeling gestelde termijn

22 december 2021

Bij tussenuitspraak van 8 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1988) heeft de Afdeling het college van Almelo opgedragen de geconstateerde gebreken in het besluit van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid en overeenkomst gemeente

15 december 2021

Vast staat dat op basis van de gemeentelijke StructuurvisiePlus de planologische ontwikkeling van woongebied Den Hoek voorzienbaar is.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Uitbreiding bedrijf normale ontwikkeling

Ter discussie staat het toegepaste normaal maatschappelijk risico bij de uitbreiding van de derde skibaan van SnowWorld. Naar oordeel van appellant betreft ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Reële prognose geluid café

Appellant is geconfronteerd met een café op een locatie waar voorheen een cafetaria mogelijk was. Naar oordeel van appellant had het gebruik ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verzoek om herziening

Verzoeker is sinds 1977 eigenaar van een woning in Muiderberg. Deze woning ligt in de nabijheid van de A1. Verzoeker stelt dat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Rijnstrangen (onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige)

1 december 2021

Appellanten (1A en anderen) betreffen melkveehouders. Zij hebben in het gebied Rijnstrangen gronden in gebruik (voornamelijk als grasland, en enkele percelen als ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Sleufsilo’s

17 november 2021

Op grond van de bepalingen in het bestemmingsplan zijn sleufsilo’s ook buiten het bouwblok toegestaan. Gelet op deze bepalingen kon de bouwlocatie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – omrijschade Botlekbrug

De Botlekburg is een hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdamse Havengebied. Tot 12 juli 2015 kon ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR handvatten omvang drempel

3 november 2021

Appellant is eigenaar van een woning en wordt geconfronteerd met woningbouw aan drie zijden van het perceel. Appellant kan zich niet verenigen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Flexibiliteitsbepaling omgevingsvergunning

29 september 2021

Appellant is eigenaar van een agrarisch bouwblok. Als gevolg van een nieuw planologisch regime zijn beperkingen opgelegd. Uitbreiding is alleen mogelijk als ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Boswet en overgangsrecht

Appellant is eigenaar van verschillende gronden die een planologische wijziging hebben ondergaan van agrarisch naar groen. Geconstateerd is dat de agrarische gronden ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

Appellanten zijn op korte afstand van hun woning geconfronteerd met de BPL als nieuwe provinciale weg in het landschap. Als gevolg van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Kettingbeding

22 september 2021

Appellant ondervindt directe planschade door het vervallen van de mogelijkheden om de gronden en gebouwen van het terrein voor een vrije markt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura

Appellant ondervindt directe planschade door een planologische wijziging.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

Appellanten zijn twee winkels (één in groente en fruit en één in kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden). Beide verzoeken zien op de herinrichting ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Noord-Holland – Overgangsrecht

15 september 2021

Eiser is eigenaar van een object dat mede werd gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Onder het nieuwe planologische regime is de bedrijfsbestemming vervallen en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – vertrouwensbeginsel en speciale last

8 september 2021

Appellanten hebben een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend bij de gemeente Almelo. Het verzoek is gedaan wegens omzetderving als gevolg van (weg)werkzaamheden in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatierapport

Appellant kan zich niet verenigen met de getaxeerde waarde onder het oude planologische regime. Daartoe is door appellant een taxatierapport ingebracht. De ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS- omvang geding en onafhankelijkheid en onpartijdigheid adviseur

1 september 2021

Appellante exploiteert op diverse locaties in en rondom Baarlo en Kessel varkenshouderijen. De percelen van de varkenshouderij in Baarlo liggen in het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – indirecte beperking ontwikkelingsmogelijkheden

11 augustus 2021

Appellant is eigenaar van twee percelen braakliggende tuinbouwgrond van in totaal circa 2,5 ha. Op grond van zowel het oude als nieuwe ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura

28 juli 2021

Appellant is eigenaar van een woning. Als gevolg van een planologische wijziging is er sprake van een waardevermindering van de woning. Eerder ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico

De aanvrager is eigenaar van een woning. Als gevolg van een planologische wijziging wordt er een weg gerealiseerd op een in de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS- causaal verband

21 juli 2021

Appellant is eigenaar van een woning te Dordrecht. De woning is gelegen nabij het Damplein waar de PLUS supermarkt is gevestigd. De ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe planschade milieucategorie

14 juli 2021

Appellant is eigenaar van een perceel en opstallen van een bedrijfsobject. Waar voorheen geen beperking gold van de ter plaatse maximaal toegestane ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Huurwaardekapitalisatiemethode

Appellant is eigenaar van een horecaobject waar door de planologische wijziging meer bebouwing mogelijk wordt gemaakt waardoor de onderneming minder zichtbaar is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – ontbreken rechtstreeks oorzakelijk verband

30 juni 2021

Appellante is sinds 12 februari 1997 eigenares van een perceel met recreatiewoning. Op grond van het planologisch regime heeft de recreatiewoning de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Deskundigenkosten

Ter discussie staan de deskundigenkosten van appellant. Door de deskundige van appellant zijn 7,7 uren ingediend voor de reactie op het conceptadvies ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Wijziging overgangsrecht

Appellant is eigenaar van een woning. Die woning is vergund als burgerwoning. In 1992 is de grond bestemd voor agrarische doeleinden en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Vergelijkingsmaatstaf

23 juni 2021

Bij besluit heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van appellant om vergoeding van schade als gevolg van het Luchthavenbesluit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Benoeming, Geluid, Taxatie

16 juni 2021

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A4.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband

9 juni 2021

Bij besluit heeft het Waterschap Aa en Maas het verzoek om nadeelcompensatie van appellante afgewezen wegens het ontbreken van een causaal verband. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe planschade en overgangsrecht

Deze uitspraak is een vervolg op een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling waarin is overwogen dat bij een nieuwe uit te werken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid

De eigenaar van de onroerende zaak had de mogelijkheid om een tweede recreatiewoning te realiseren. Met de komst van een nieuw bestemming ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verwachtingswaarde, compensatie in natura en inkomensschade

Appellant is eigenaar van een voormalige suikerfabriek en geconfronteerd met beperkende gevolgen van het Luchtvaartindelingsbesluit. Appellant stelt dat bij de waardering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico

26 mei 2021

Appellant is eigenaar van een perceel met een woning. Door de wijziging van het planologisch regime is de mogelijkheid tot het realiseren ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Second opinion, onzorgvuldig, onvolledig of onderschat

19 mei 2021

Appellant kan zich niet verenigen met de taxatie van de deskundigen en heeft door een taxateur een rapportage laten opstellen. Die taxateur ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Bezonningsstudie en NMR

12 mei 2021

De derdebelanghebbende kan zich niet verenigen met een rapportage van de deskundige Gloudemans. Volgens de derdebelanghebbende is ten onrechte de schadefactor schaduwwerking ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Woonboot en verkrijgende verjaring

De eigenaar van een woonboot stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van een planologische verandering in de omgeving. De aanvraag om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatie aanvrager

Aanvrager kan zich niet verenigen met de waardering van zijn woning onder het oude planologische regime. Naar oordeel van aanvrager is tevens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – taxatie

28 april 2021

Appellant heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend vanwege het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere en de aanpassing van het Tracébesluit in 2014 dat onder ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid hinder

Appellante is huurder van een woning in Amsterdam en heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend wegens schade die zij heeft geleden als ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS –vereenzelviging

21 april 2021

Appellant verzoekt om nadeelcompensatie omdat de bereikbaarheid van het door hem geëxploiteerde tankstation is verslechterd als gevolg van twee verkeersbesluiten. Het verzoek ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – gelijkheidsbeginsel en deskundigenkosten

Aan appellanten is een tegemoetkoming in planschade toegekend. Appellanten hebben ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico een beroep gedaan op het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en compensatie in natura

17 maart 2021

Appellant is eigenaar van een terrein van 8.74.56 ha. Onder het nieuwe planologische regime is bepaald dat bouwpercelen een minimale omvang hebben ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura na overdracht

3 maart 2021

De eigenaar van een perceel in de gemeente Sittard-Geleen is als gevolg van een planologische wijziging geconfronteerd met verminderde gebruiks- en bouwmogelijkheden. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico bij herbouw

De eigenaar van een woning stelt schade te ondervinden als gevolg van de planologische mogelijkheid om in de nabijheid van zijn woning ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – hoogste waarde / taxatie

24 februari 2021

Aan appellant is een nadeelcompensatie van € 15.900,00 toegekend vanwege het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere als gevolg waarvan het perceel in waarde zou ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Vrijstelling eerste fase, salamitactiek

3 februari 2021

Appellant is eigenaar van een woning nabij gronden die voorheen een natuurbestemming hadden. In 2004 was een vrijstelling eerste fase verleend voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Lokale functie horeca, belastingschade

De eigenaar en de exploitant van een horecalocatie in Duiven stellen planschade te hebben ondervonden als gevolg van het gewijzigde bestemmingsplan. Door ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – geluidhinder / normaal maatschappelijk risico

20 januari 2021

Appellante claimt schade als gevolg van het Tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De schade leidt volgens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Publicatie beleidsvoornemen

23 december 2020

Appellant is eigenaar van een perceel op het industrieterrein van Schagerbrug. Als gevolg van een planologische wijziging waren de bouwmogelijkheden op dat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Schadetaxatie

16 december 2020

Door de adviseur van het college is vastgesteld dat de waarde van de woning van appellant van € 625.000,00 naar € 613.000,00 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Zekerheid grenzende waarschijnlijkheid milieuruimte

2 december 2020

Appellant is eigenaar van een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Lelystad. In de nabijheid van dit bedrijf is een diergeneeskundig instituut ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico wijzigingsbesluit

25 november 2020

Appellant is eigenaar van een woning en stelt een waardevermindering te hebben ondervonden als gevolg van de komst van een nieuw agrarisch ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / normaal ondernemersrisico

18 november 2020

Verzoek om nadeelcompensatie (schade door omzetdaling) wegens project Kustwerk Katwijk is afgewezen. Appellante exploiteert een mobiele viskiosk op de Boulevard in Katwijk. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / contra-expertise

11 november 2020

Het betreft hier een verzoek om vergoeding van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van de woning van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanduiding schadeoorzaak aan aanvrager

4 november 2020

Appellant had verzocht om tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van de ligplaats van salonboten van appellant. Door het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Second opinion / taxatie

Appellant kan zich niet verenigen met de door de deskundige verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. Voorts is tevens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatie – beperkte rechtelijke toets

28 oktober 2020

Appellant kan zich niet verenigen met de door de schadecommissie verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. De schadecommissie heeft ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / deskundigenkosten

14 oktober 2020

Een door restaurant Casa Don Arroyo, eigenares van het pand aan Graafsebaan 42 te Rosmalen, ingediend verzoek om schadevergoeding is afgewezen. Het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland – Passieve risicoaanvaarding benutte bouwmogelijkheden vergunningvrij

8 oktober 2020

Tussen partijen staat niet ter discussie dat als gevolg van de planologische wijziging de bouwmogelijkheden van eiser zijn afgenomen. De vraag staat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Inkomensschade / economische werkelijkheid

7 oktober 2020

Door de eigenaar en exploitant van een tankstation zijn separate aanvragen ingediend. De komst van een nieuwe rondweg heeft een vermindering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Woz-waarde

9 september 2020

Bij tussenuitspraak heeft de Afdeling de minister opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen aangaande het verzoek om schadevergoeding Tracébesluit A4 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid

2 september 2020

Appellant is eigenaar van een woning en wordt geconfronteerd met 150 nieuwe woningen in de nabijheid. Ter discussie staat de vraag of ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college nader advies ingewonnen bij een adviseur. Ter discussie staan onder meer de overwegingen van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Mortuarium subjectieve gevoelswaarde en parkeerdruk

Appellant is eigenaar van een snackbar en wordt geconfronteerd met de komst van een mortuarium naast zijn snackbar. Omdat appellant zich niet ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Wet voorkeursrecht gemeenten, rechtspraak 2020

14 september 2020

Tot op heden zijn in 2020 een zestal rechterlijke uitspraken gedaan, die - direct of indirect - betrekking hebben op de Wet ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

26 augustus 2020

Aanvragers zijn eigenaar van woningen en stellen schade te hebben geleden van het inpassingsplan waarmee de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk is gemaakt. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / contra expertise

Appellant is eigenaar van een pand te Borne. Het pand is in gebruik als winkel op de begane grond en woning op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid en NMR

Aanvrager is eigenaar van een woning en stelt schade te hebben geleden van het inpassingsplan waarmee de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Uit te werken bestemming

Aanvragers zijn eigenaar van woningen die in de nabijheid zijn gelegen van een planologische wijziging. Samengevat weergegeven hebben de volgende planologische wijzigingen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / normaal maatschappelijk risico

De woning van appellante ligt in de nabijheid van de nieuwe tunnel in de A9 Gaasperdammerweg. Appellante heeft verzocht om nadeelcompensatie voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Waterwet

19 augustus 2020

Uitspraak over het projectplan ‘Herinrichting Groote Beerze, traject 1’ dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft vastgesteld. Het projectplan maakt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / voorzienbaarheid

12 augustus 2020

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend vanwege twee percelen die als gevolg van de verhoging van de grondwaterstand sinds de peilopzet ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / deskundigenadvies

Appellant verzoekt om schadevergoeding vanwege het Tracébesluit dat onder meer de aanleg van de A74 tussen de A73-Zuid en de Duitse grens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – feitelijk handelingen / referentiejaar

15 juli 2020

Appellante heeft een aanvraag ingediend om nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade in verband met de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Bij besluit van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – rekenmethode / normaal maatschappelijk risico

Appellante is eigenaar van een aantal percelen en heeft deze percelen in gebruik ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Bij aanvraagformulier van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Nadere motivering woz-waarde

De Afdeling had eerder geoordeeld dat het college binnen een gestelde termijn een motivering diende te verstrekken tussen de vastgestelde waarden in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Maximaal planologische invulling milieuaspecten

Appellant wordt geconfronteerd met een vergroting van een agrarisch bouwblok in de directe nabijheid. Ter discussie staat de maximaal planologische invulling voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Second opinion

8 juli 2020

Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies van de SAOZ dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beoordeling schadefactoren

Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In beroep is een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico

1 juli 2020

Het normaal maatschappelijk risico is vastgesteld op 4% van de waarde van de woning. Daardoor resteert van de waardedaling van € 15.000,00, ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Oost-Brabant – Complexwaardering

15 juni 2020

Het college heeft het besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade gebaseerd op een advies van de SAOZ. De SAOZ ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – deskundigenrapport

3 juni 2020

Deze week een aantal uitspraken (zie hieronder) over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – bewijslast

27 mei 2020

Volgens het ingediende taxatierapport bedroeg de waarde van de panden € 1.765.000,00 (tien keer de jaarlijkse huuropbrengsten). Het verzoek is afgewezen omdat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

20 mei 2020

Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – egalitébeginsel

29 april 2020

Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

22 april 2020

Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvaardbare marge

8 april 2020

Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

25 maart 2020

Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Overgangsrecht directe planschade

In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Te hoog NMR en woz-waarde

Appellant is eigenaar van een woning en heeft een aanvraag om planschade ingediend. Voor twee vergelijkbare woningen in de nabijheid is reeds ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – onevenredig zwaar getroffen

18 maart 2020

Appellant is drijver van een standplaats voor beenmode op de Haagse Markt. Wegens tijdelijke verplaatsing van de markt en een tijdelijke standplaats ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verjaringstermijn

In deze zaak staat der discussie of de appellanten één dag te laat waren met het indienen van de aanvraag om een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Overgangsrecht bij directe schade en woz-waarde

Appellant is eigenaar van agrarische gronden die een natuurbestemming krijgen. Bij de besluitvorming is door het college de mogelijkheid betrokken om onder ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR na gedeeltelijke voorzienbaarheid

11 maart 2020

Appellant heeft schade ondervonden die gedeeltelijk voorzienbaar is. In deze zaak staat onder meer ter discussie of de drempel voor het normaal ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Uitbreidingsmogelijkheden

4 maart 2020

Appellant is eigenaar van gronden waarop voorheen een glastuinbouwbestemming gold. Op deze gronden is vervolgens voorzien in een uit te werken woonbestemming. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Twijfel aan juistheid taxatie / uit te werken bestemming

Appellant is eigenaar van gronden waarop de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn beperkt. Onder het oude planologische regime worden de gronden gewaardeerd op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

19 februari 2020

Appellant is eigenaar van gronden met een bedrijfsbestemming. Als gevolg van een bestemmingswijziging worden de gronden bestemd voor een uit te werken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Ligplaats woonboten en vergunningen beleid

12 februari 2020

Een eigenaar van een jachthaven stelt planschade te hebben geleden als gevolg van een bestemmingsplan op grond waarvan het gebruik van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Marktonderzoek

Als gevolg van de komst van windturbines is de schade voor een omliggende woning bepaald op minder dan 2% van de waarde ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Concreet beleidsvoornemen

29 januari 2020

Actieve risicoaanvaarding is aangenomen op basis van een structuurplan. Appellant is van oordeel dat de contouren en begrenzingen van het plangebied op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura en archeologische waarden

De eigenaar van gronden met een bedrijfsbestemming had de mogelijkheid om twee bedrijfswoningen per bedrijf te bouwen. In het nieuwe bestemmingsplan komt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR / aanleg weg

Als gevolg van de komst van een nieuwe weg (Buitenring) stelt aanvrager schade te hebben geleden. Het debat in hoger beroep gaat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – onzorgvuldig handelen

22 januari 2020

Appellant, een McDonald’s restaurant in Hoofddorp, heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend vanwege reconstructiewerkzaamheden als gevolg waarvan de rechtstreekse toegang tot het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR

Aanvragers stellen schade te ondervinden als gevolg van een plan dat het voor een café mogelijk maakt een vlonderterras aan te leggen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR / inbreidingslocatie

Als gevolg van de komst van vijf woningen stelt aanvrager schade te hebben geleden. Tussen partijen is de omvang van het normaal ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verkeersbewegingen en woz-waarde

Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van een verleende vrijstelling en bouwvergunning. Door de deskundige is de waardedaling vastgesteld op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – advies deskundigencommissie

15 januari 2020

Appellant claimt schade aan zijn woning (scheur- en schimmelvorming) als gevolg van werkzaamheden van het waterschap aan de Elsbemden te Maasbree. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Voorzienbaarheid aanwijzingsbesluit

24 december 2019

In geschil is of het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de planschade voorzienbaar was op basis van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico

Liander heeft op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kabels verlegd wegens de aanpassingen aan de N23 Westfrisiaweg en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Evident privaatrechtelijke belemmering

18 december 2019

Ter discussie staat de maximale planologische invulling van de tuingrond van appellant. De SAOZ heeft geoordeeld dat voor bebouwing rekening dient te ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Verrekening planologisch voordeel

In de gemeente Bergen heeft een planologische wijziging plaatsgevonden waarbij de bouwmogelijkheden van een woonwijk zijn beperkt. In het oude uitbreidingsplan gold ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / directe schade

Appellant heeft het college verzocht hem tegemoet te komen in de planschade. Met de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan heeft het perceel van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / taxatierapport

Appellant voert in hoger beroep tevergeefs aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat voor de door de SAOZ uitgebrachte taxatie hetzelfde ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / voorzienbaarheid en risicoanalyse

Appellant bestrijdt dat het op het moment dat hij zijn woonhuis kocht kenbaar was dat het uitwerkingsplan was vastgesteld en dat het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Woz

11 december 2019

In deze zaak zijn partijen verdeeld over de vraag of het college de in het advies van de SAOZ opgenomen taxatie (in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband

Appellant heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend vanwege het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede dat voorziet in de aanleg van het nieuwe ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Concreet beleidsvoornemen doorbroken

4 december 2019

De eigenaar van een garagebedrijf heeft een aanvraag om planschade ingediend omdat de mogelijkheid om een supermarkt te realiseren is wegbestemd. Naar ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Concrete poging

De Afdeling stelt vast dat vanaf 2 juni 2010 voorzienbaar was dat de bouwmogelijkheden voor een verkooppunt voor brandstoffen zou komen te ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Tijdelijk voordeel

Aanvrager is op 1 april 1980 eigenaar geworden van het perceel. Op dat moment voorzag het bestemmingsplan niet in de oprichting van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Uit te werken bestemming en overgangsrecht

Appellant is eigenaar dan wel pachter van verschillende agrarische percelen. De agrarische bestemming is gewijzigd naar een bestemming voor ”Wonen – Uit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland / Voorzienbaarheid

18 november 2019

Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van de wijziging van de minimale omvang van het bouwperceel. Ter discussie staat de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / NMR

13 november 2019

Volgens het advies van de Adviescommissie is de planschade die belanghebbende ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan lijdt vooral het gevolg van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / voorzienbaarheid

MVAP betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de planologische verandering voor belanghebbenden ten tijde van de koop van hun perceel voorzienbaar ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Causaal verband inkomensschade

6 november 2019

Een horecaondernemer heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend als gevolg van een bestemmingsplan op grond waarvan op korte afstand van het pand ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / Windturbines

Verschillende eigenaren stellen schade te hebben ondervonden als gevolg van de windturbines. In deze zaken had het college in afwijking van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

Een door restaurant Casa Don Arroyo, eigenares van het pand aan de Graafsebaan 42 te Rosmalen, ingediend verzoek om schadevergoeding is afgewezen. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – egalitébeginsel – normaal maatschappelijk risico

30 oktober 2019

In onderhavige kwestie heeft Stichting MEE Plus een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het beëindigen van een subsidie van het Zorginstituut op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

Appellante heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de aantasting van haar woongenot tijdens de realisering van de tunnel A9 Gaasperdammerweg op grond van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

Appellante heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de aantasting van haar woongenot tijdens de realisering van de tunnel A9 Gaasperdammerweg op grond van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / voorzienbaarheid

23 oktober 2019

Deze zaak betreft de afwijzing van het verzoek om tegemoetkoming in planschade vanwege de vrijstelling voor de aanleg van een geluidsscherm. Het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

Deze zaak betreft de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding van een advertentiebedrijf dat eigenaar is van een reclamemast langs de A7. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS / volgen advies

16 oktober 2019

Het gaat hier om een verzoek om nadeelcompensatie vanwege gestelde waardevermindering van de woning door Tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

10 oktober 2019

Appellante heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de aantasting van haar woongenot tijdens de realisering van de tunnel A9 Gaasperdammerweg op grond van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Overgangsrecht indirecte planschade

9 oktober 2019

Planologisch gezien is de bouwhoogte in de nabijheid van de woning van appellant toegenomen. Het geschil tussen partijen ziet op de vraag ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid moment van aankoop

Appellant is eigenaar van een onroerende zaak en stelt directe planschade te hebben ondervonden. De aanvraag is afgewezen omdat het voorontwerp van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geen doorbreking voorzienbaarheid na aankoop

2 oktober 2019

Appellant heeft in 1994 zijn woning gekocht en in eigendom verkregen. Reeds voor het moment van aankoop had de gemeente een Kadernotitie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijke ontwikkeling

In onderhavige kwestie is het verzoek van appellant om nadeelcompensatie vanwege de afsluiting van de dorpskern Langeweg voor doorgaand vrachtverkeer afgewezen. Appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

18 september 2019

Het gaat hier om een afgewezen verzoek om nadeelcompensatie voor de meerkosten van de aanleg van drijvende steigers. Appellant heeft deze aangelegd ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de herontwikkeling van een sportcomplex naar een woonwijk. Door het college is aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

11 september 2019

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat zijn kassen vlakbij het nieuwe gedeelte van de A4 liggen en als gevolg van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – reële prognose

Uitspraak over het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zogenoemde nadeelcompensatie toe te kennen aan een omwonende van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beschrijving in hoofdlijnen

4 september 2019

Een eigenaar van een woning stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van vijf nieuwe woningen. Ter discussie staat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR

28 augustus 2019

Appellant heeft een planschadeaanvraag ingediend als gevolg van de verlening van twee projectbesluiten. De besluiten maken het planologisch mogelijk om een vleeskuikenhouderij ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding bij uit te werken bestemming

21 augustus 2019

In deze zaak werd een uit te werken bestemming voor woningbouw wegbestemd. Appellant stelt als gevolg daarvan directe planschade te hebben geleden. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve riscoaanvaarding, aanhouding, huurovereenkomst

24 juli 2019

In deze zaak staat ter discussie of appellanten passieve risicoaanvaarding kon worden tegengeworpen. De gronden waar de bouwmogelijkheden werden beperkt waren vervuild ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico

17 juli 2019

De minister heeft een verzoek om nadeelcompensatie vanwege de beperking van het aantal zegendagen en het verbod op vissen met de zegen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Ontwikkeling sportvelden in de lijn der verwachting

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de woningbouwontwikkeling op de voormalige sportvelden. Door het college is gesteld dat een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – rechtstreeks gevolg / verjaring

10 juli 2019

Het door appellant ingediende verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van het Tracébesluit Betuweroute is afgewezen omdat de geluidhinder en trillingshinder voorzienbaar zijn. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

In het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan heeft het perceel van appellant de bestemming “Wonen” met de nadere aanduiding ‘bedrijf’. De Afdeling ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura en verkoop

3 juli 2019

Door het college is besloten om de vastgestelde schade niet in geld te vergoeden maar in natura te compenseren.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Woonbestemming

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van een woonbestemming. Volgens appellant maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Woz-waarde

In deze zaak heeft de Afdeling eerder in een tussenuitspraak overwogen dat een verkeerde etmaalintensiteit als uitgangspunt diende te worden gehanteerd. Als ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A73. Bij de Afdeling staat onder meer ter discussie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – directe schade, taxatie / nmr / anderszins verzekerd

26 juni 2019

Onderhavige uitspraak ziet op directe schade.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

De rechtbank heeft geoordeeld dat het college appellant voorzienbaarheid kon tegenwerpen. Appellant komt in hoger beroep op tegen dit oordeel. Volgens appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – taxatie en NMR

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Bedoeling planwetgever

Volgens de vennootschap lijdt zij schade in de vorm van waardevermindering van de gronden als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan omdat, naar ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico

12 juni 2019

Aan appellant is een vergoeding van schade toegekend van € 5.500,00 vanwege het Tracébesluit A44 Rijnlandroute als gevolg waarvan de A44 en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en deskundigenkosten

Het normaal maatschappelijk risico in deze zaak was vastgesteld op de forfaitaire drempel van 2%. De Afdeling stelt vast dat het perceel ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Vermindering huur(waarde)

Het appartement van appellant werd op de peildatum bedrijfsmatig geëxploiteerd voor de verhuur. Door de planologische wijziging wordt (beperkte) overlast ondervonden. Door ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

5 juni 2019

Het college heeft de voorzienbaarheid van de uitbreiding van het sportpark gebaseerd op de passage in de toelichting bij het bestemmingsplan en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband

29 mei 2019

Exploitant van een fiets- en bromfietswinkel heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend vanwege het tracebesluit N61 Hoek-Schoondijke, als gevolg waarvan het doorgaande ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Indeling in schadecategorieën

Door appellant wordt aangevoerd dat niet inzichtelijk is hoe de waarden van de woning tot stand zijn gekomen. De Afdeling analyseert de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – risicoaanvaarding

22 mei 2019

Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Groningen om schadevergoeding toe te kennen aan een exploitant van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland – Overgangsrecht bij directe planschade

14 mei 2019

In deze zaak staat ter discussie of het overgangsrecht bij directe planschade dient te worden betrokken.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal bedrijfsrisico

1 mei 2019

Uitspraak over de schadevergoeding die de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft verleend voor het verleggen van warmteleidingen in verband met de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Inschakeling taxateur en NMR

Door de planschadeadviseur is conform de procedureverordening een taxateur ingeschakeld om de waarde voor en waarde na vast te stellen. De taxateur ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Burger-/bedrijfswoning

In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR

Door de planschadeadviseur is geconcludeerd dat woningbouw in de betreffende kern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en deze ontwikkeling past ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – toegenomen concurrentie

24 april 2019

Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het feit dat ze vanaf 2012 niet meer mocht afmeren aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Vrijstelling en ruimtelijke onderbouwing

17 april 2019

In een advies heeft de SAOZ het bestemmingsplan (nieuwe planologische situatie) vergeleken met een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

Het betoog van appellant ziet op voorzienbaarheid. De Afdeling stelt dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat (het college zich terecht ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Schadebeperkend handelen

10 april 2019

Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het besluit waarmee het exploiteren van een ijsbaan is toegestaan op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Connexiteit

Appellant heeft schade geleden als gevolg van de uitvoering van verschillende werkzaamheden ten behoeve van een herinrichting. Aan deze werkzaamheden liggen verkeersbesluiten ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid en aankoop van overige erfgenamen

Door TOG Nederland is vastgesteld dat aanvrager op 8 maart 2005 voor 1/3 eigenaar van de woning is geworden door erfopvolging. Volgens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding en voortdurend proces van overleg en onderhandelingen

27 maart 2019

Aanvrager is geconfronteerd met het vervallen van bouwmogelijkheden op zijn perceel. Dit perceel werd voorheen enkel gereguleerd op grond van de bouwverordening. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – doorbreken voorzienbaarheid

20 maart 2019

SAOZ adviseert dat appellant het risico van de voor hem nadelige planologische ontwikkeling ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – passieve risicoaanvaarding

Appellant heeft verzocht om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van het bestemmingsplan “Centrum Deurne”, omdat ingevolge dat plan het oprichten van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maatstaf taxatie en KOLDU taxatiekaart

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico & concern

13 maart 2019

Appellant exploiteert een fastfoodrestaurant werkend volgens een franchiseformule in Breda. Appellant exploiteerde in totaal drie vestigingen. De gemeente Breda heeft Gloudemans verzocht ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – BAR, bouwkosten en vormfactor

Als gevolg van de planologische wijziging is het maximaal toegestane bouwvolume op het perceel van aanvrager met in totaal 2.730 m³ afgenomen. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR direct planschade

Appellanten zijn eigenaar van verschillende percelen in de nabijheid van de rivier de Mark in de gemeente Breda. In afwijking van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Sleufsilo

In de oude planologische situatie was het mogelijk om sleufsilo’s op te richten met een maximale bouwhoogte van 1 meter. Daarbij diende ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Regeling Tegemoetkoming Omwonenden Sanering Olasfa (de RTSO 2016)

6 maart 2019

Het college heeft aan appellante een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Omwonenden Sanering Olasfa (hierna: de RTSO 2016) toegekend. De ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en taxatie

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Luchtkwaliteit

De rechtbank heeft overwogen, het college de conclusie van de SAOZ, dat het niet aannemelijk is, dat de bestemming “Bedrijventerrein-1” een zodanige ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Waterwet, onderhoud watergang, afkalving grond

27 februari 2019

Appellant is eigenaar van een perceel van een watergang die door het waterschap wordt onderhouden met een klepelmaaier en maaikorf. Volgens appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Deskundigheid gemachtigde aanvrager

Appellant kan zich niet verenigen met verschillende aspecten die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de vergoeding van de tegemoetkoming in de planschade. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura, toekomstige onzekere gebeurtenis

In deze procedure staat vast dat appellant schade heeft geleden. Het college heeft in het besluit kenbaar gemaakt dat het voornemens is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en geurhinder

20 februari 2019

De Afdeling oordeelt dat de hoogte van het normaal maatschappelijk risico door Thorbecke niet te hoog is vastgesteld. Daartoe is van belang ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

Appellant heeft verzocht om nadeelcompensatie voor waardevermindering van zijn woning in Eibergen ten gevolge van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede. De Afdeling stelt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura, toekomstige onzekere gebeurtenis

13 februari 2019

Het perceel van appellante met een bedrijfsbestemming is bestemd tot “Groen”. Als gevolg van deze bestemmingswijziging is de waardedaling benaderd aan de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – directe schade vervallen milieucategorie, NMR, proceskosten

6 februari 2019

Appellante heeft aan zijn aanvraag ten grondslag gelegd dat de onder het uitbreidingsplan bestaande mogelijkheid voor bedrijfsmatig gebruik in milieucategorie 4 of ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – anderszins verzekerd

Appellant is eigenaar van een landgoed in Haaksbergen. Appellant heeft ruim 1 ha van het landgoed verkocht aan de Staat voor de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – ondeugdelijk gemotiveerd

Appellant is eigenaar van een woning die onderdeel is van het monumentale Fort Steurgat. Dit fort is omgebouwd tot wooneiland met daaromheen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Nadeelcompensatie bij handhavend optreden

30 januari 2019

Appellant exploiteerde een viskiosk op de Haagse Markt in Den Haag. Voor deze kiosk was geen vergunning verleend zodat de viskiosk in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verzilting, beoordeling causaal verband

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend in verband met ondervonden gewasschade. Als gevolg van de openstelling van de Katse Heule stelt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de realisatie van de N201. In de directe nabijheid van het object is een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Nauwe verwevenheid planologische maatregelen

9 januari 2019

In het voorliggende geval diende het oude bestemmingsplan te worden geactualiseerd waarvoor een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Een initiatiefnemer in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Anderszins verzekerd – fictieve schade

Aanvrager heeft schade ondervonden als gevolg van een ontwikkeling die onder meer heeft plaatsgevonden op gronden die hij zelf heeft verkocht. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planologische vergelijking en parkeerbeleid

19 december 2018

Op grond van het oude bestemmingsplan waren ter plaatse appartementen toegestaan. In het kader van het advies om een tegemoetkoming in de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid voorontwerp

Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de komst van 150 woningen. Door het college is de aanvraag afgewezen omdat de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Inkomensschade en normaal maatschappelijk risico

Op grond van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro vloeit voort dat voor de vaststelling van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Permanente omrijschade, NMR

12 december 2018

Een groothandel in aardappelen, groente en fruit heeft verzocht om vergoeding van omrijschade als gevolg van de afsluiting van de op- en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Bekendmaking en onderzoek beleidsvoornemen

5 december 2018

In geschil is of een beleidsvoornemen op de juiste wijze is bekendgemaakt. Het beleidsvoornemen is door de gemeente bekendgemaakt in De Nieuwe ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS –Doorbreking voorzienbaarheid

Een tankstation stelt schade te ondervinden als gevolg van het vervallen van de afrit van de A59. De minister stelt zich op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verhouding vermogensschade en inkomensschade

Een groenteveredelingsbedrijf wordt geconfronteerd met een planologische wijziging waarmee een vierbaansweg mogelijk is (N23). Partijen hebben afgesproken dat de eventuele inkomensschade wordt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Gelderland – Feitelijke hindernis bij passieve risicoaanvaarding

30 november 2018

Door middel van een bestemmingswijziging is de mogelijkheid om een tankstation te realiseren komen te vervallen. Aanvrager is van oordeel dat hem ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Maximale mogelijkheden, onzekere toekomstige gebeurtenis

28 november 2018

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van een nieuwe rondweg. Deze rondweg is zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico, directe planschade, korting

Een perceel ondergaat een planologische wijziging van agrarisch met natuurontwikkelingsmogelijkheden naar natuur.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding en lopende onderhandelingen

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van het vervallen van bouwmogelijkheden. In hoger beroep staat niet ter discussie dat appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – na-ijlen omzetderving

21 november 2018

In verband met de reconstructie van de rondweg heeft de exploitant van een tankstation een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. De SAOZ hanteert ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Windturbine en gebruikelijke marges bij taxaties

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van windturbines.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Nauwkeurige bepaling toename bouwmassa

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van onder meer een toename van de bouwmassa. In het advies van de SAOZ ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Primaire advies of second opinion en compensatie in natura

14 november 2018

Appellant is eigenaar van een perceel dat in het buitengebied van Valkenswaard is gelegen. De gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld waardoor de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Hoogspanningsmast, magneetveldzone en gezondheidsrisico

Appellant is eigenaar van een appartement en stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van de planologische basis voor het realiseren van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding, benuttingstermijn

7 november 2018

Appellant heeft een bestaande agrarische onderneming die bestaande kassen exploiteert. Direct naast de bestaande kassen bestond de mogelijkheid om het bestaande complex ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

Appellant heeft zich bij de planschadeprocedure vóór het primaire besluit laten bijstaan door een gemachtigde en wenst een vergoeding voor de gemaakte ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Ruimtelijk relevant gevolg

31 oktober 2018

Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de leegstand van het pand van appellant a en b (ingericht als supermarkt) ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

Appellant voert aan dat de gemeente, gezien de met hem gesloten overeenkomst, de planologische wijziging voor perceel 945 niet mocht vaststellen en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding ondanks bezit bouwvergunning

Appellante, eigenaar van enkel locatie A (hierna: het perceel), betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college passieve risicoaanvaarding ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb – classificeren schade en daaraan gekoppeld percentage

29 oktober 2018

Verweerder heeft ten onrechte het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan als schadeveroorzakend besluit aangemerkt. Naar oordeel van de rechtbank is het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb – uit te werken bestemming

25 oktober 2018

In casu dient een vrijstellingsbesluit (nieuwe planologische situatie) te worden vergeleken met het bestemmingsplan “Bolnes-Noord 1997” (oude planologische situatie). Tussen partijen is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb – NMR

19 oktober 2018

Volgens de door verweerder ingeschakelde SAOZ levert de planologische wijziging per de peildatum een waardedaling van de woning van 3,57% op. De ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb – onvoldoende geconcretiseerde uitbreidingsmog. – geen bezichtiging perceel

17 oktober 2018

Het adviesbureau (verweerder heeft het adviesbureau gevraagd om advies uit te brengen over het planschadeverzoek van eiseres) heeft, bij de waardering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Situeringswaarde en anderszins verzekerd

Appellant voert in hoger beroep gronden aan met betrekking tot de overwegingen van de rechtbank over onder andere de situeringswaarde en de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Woz-waarde

Het college heeft aan zijn besluiten t.b.v. appellant sub 1A, sub 1B, sub 1C en sub 1D vier afzonderlijke adviezen van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Onregelmatigheden bij vaststelling bestemmingsplan

10 oktober 2018

Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van onregelmatigheden die bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben plaatsgevonden.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico inbreidingslocatie

Aanvragers kunnen zich niet verenigen met het normaal maatschappelijk risico zoals dat door het college is vastgesteld. Het college heeft aangesloten bij ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en gelijkheidsbeginsel

3 oktober 2018

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen wederpartij sub 1 en 2 zich met succes beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – directe schade, schadebegroting en NMR

De Lunet is eigenaar van het appartementsrecht op het uitsluitend gebruik van het winkelcentrum De Lunet te Breda. Zij heeft het college ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Waterberging, samenloop Waterwet, gedoogplicht, nmr, taxatie

26 september 2018

Gronden in eigendom bij appellanten zijn in 2005 reeds door het waterschap aangewezen als tijdelijke waterberging. In het bestemmingsplan ”Buitengebied 2009” hebben ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding verhuurd pand

Eigenaar van een bedrijfspand heeft het pand verhuurd voor kantoordoeleinden. Onder het oude planologische regime was het mogelijk het pand te gebruiken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid

19 september 2018

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat hij schade zou hebben geleden als gevolg van de door een Tracébesluit mogelijk gemaakte ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – plaatselijke bekendheid taxateur en NMR

In geschil is onder andere de plaatselijke bekendheid van de taxateur alsmede het NMR.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR directe planschade

In geschil is of de door appellante geleden directe planschade geheel of gedeeltelijk onder het normaal maatschappelijk risico valt en voor haar ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding, onderhandelingen

12 september 2018

Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van verschillende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Tog Nederland concludeerde ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – schade afsluiting zuidelijke afrit Hoevelaken

5 september 2018

Rabo Vastgoedgroep heeft verzocht om vergoeding van schade (waardevermindering) die zij stelt te lijden door de afsluiting van de zuidelijke afrit Hoevelaken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Gelderland– Reële prognose van geurbelasting biologische veehouderij

3 september 2018

Eisers hebben een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan dat de vestiging van een agrarisch ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – verjaring

22 augustus 2018

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van Tracébesluit “Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den-Dungen”. Als gevolg van de brug met vangrail is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatiemethode

Appellant betoogt in de zienswijze dat de door de StAB gehanteerde residuele waardemethode niet de juiste methode is om te bepalen of ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Uitwerking beleidsvoornemen

8 augustus 2018

Omwonenden hebben een verzoek om schadevergoeding ingediend als gevolg van het Tracébesluit omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen. Meer concreet hebben verzoekers gesteld dat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR bij uitbreidingslocatie

Verschillende omwonenden hebben een aanvraag om planschade ingediend als gevolg van de ontwikkeling van woningbouw in de directe nabijheid. De planschade voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid tussenliggende bebouwing

1 augustus 2018

Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op het verslag van de StAB. Naar oordeel van de StAB is er geen sprake ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onderzoek en doorbreking voorzienbaarheid

Verschillende aanvragers stellen schade te ondervinden door de komst van windturbines. Het hoger beroep van aanvragers is gericht tegen het oordeel dat ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onafhankelijkheid taxateur

Aanvrager stelt directe planschade te ondervinden als gevolg van verminderde bebouwingsmogelijkheden. Naar aanleiding van het beroep tegen het besluit op de aanvraag, ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Waardering en woz-waarde

25 juli 2018

Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van een omgevingsvergunning. Als gevolg van die omgevingsvergunning is er sprake van een planologische ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beperking bedrijfsvoering

Appellant heeft een varkenshouderij in de gemeente Weert. Tegenover zijn bedrijf is een burgerwoning mogelijk gemaakt. Onder de oude planologische situatie was ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – processuele connexiteit

De Afdeling stelt vast dat een verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door het geven van een onjuiste uitleg door de gemeente ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Overgangsrecht en NMR

18 juli 2018

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de planologische wijziging waarin zijn agrarische percelen een natuurbestemming ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Bouwverbod en uit te werken bestemming

11 juli 2018

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van een bestemmingsplan waarin zijn onroerende zaak ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Niet gecertificeerd taxateur

Appellant betoogt dat het college niet van het advies van de SAOZ uit mocht gaan omdat de SAOZ ten onrechte geen gecertificeerd ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Gelderland- nadeelcompensatie als gevolg van peilbesluit

9 juli 2018

Eisers hebben een aanvraag om schadevergoeding ingediend vanwege vernatting veroorzaakt door een peilbesluit dat ziet op het gebied van de Rijnstrangen. Het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Oppervlakte taxatie

4 juli 2018

Appellante betoogt dat de SAOZ van onjuiste oppervlakten voor de tweede en derde bouwlaag in het pand is uitgegaan. De SAOZ is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland – wijzigingsplan

20 juni 2018

Op 23 januari 2001 is er een wijzigingsplan vastgesteld ter plaatse van het perceel van eiser waar zich twee loodsen bevinden. Beide ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Gelderland – NMR door rechtbank vastgesteld

13 juni 2018

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van nieuwbouw van 64 woningen. Adviesbureau Langhout & Wiarda stelt het normaal maatschappelijk risico vast ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR inbreidingslocatie

Appellant betreft de derdebelanghebbende en initiatiefnemer van de bouw van een vrijstaande woning waarvoor belanghebbende een verzoek tot tegemoetkoming in planschade heeft ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Gelderland – NMR en taxatie

Eisers betogen dat de taxatie die aan de besluitvorming ten grondslag ligt onjuist is en dat de waarde van de villa op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – ontbreken definitie in planregels

De Afdeling oordeelt hier dat nu in de bij het oude bestemmingsplan behorende planregels geen definitie van een melkstal of een schuilstal ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid varianten rondweg

6 juni 2018

Appellanten ondervinden schade als gevolg van de komst van een rondweg. In hoger beroep ligt de vraag voor of deze rondweg ten ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Den Haag – afwijken referentieperiode 3 jaar

31 mei 2018

Een horecabedrijf in Zoetermeer claimt nadeelcompensatie als gevolg van besluiten en maatregelen die zijn genomen in het kader van de realisering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland – gelijkheidsbeginsel

30 mei 2018

Eisers beroepen zich op het gelijkheidsbeginsel en betogen dat verweerder in hun geval niet een percentage van 3% als normaal maatschappelijk risico ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorbereidingsbesluit, schaduwschade

23 mei 2018

Appellant heeft verzocht om vergoeding van planschade als gevolg van een voorbereidingsbesluit. Volgens appellant bieden de redelijkheid en billijkheid een grondslag voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Vergunningvrij bouwen

Appellant voert aan dat het plangebied in de nieuwe situatie een woonbestemming heeft, waardoor de mogelijkheid is gecreëerd om vergunningvrij bebouwing op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven – normale bedrijfsrisico’s

22 mei 2018

Verzoek om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 4, voor schade als gevolg van opgelegde maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve en actieve risicoaanvaarding

16 mei 2018

Het risico op verwezenlijking van planologisch nadeel wordt geacht passief te zijn aanvaard als er voorzienbaarheid is en indien geen concrete pogingen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding, redelijke poging kon niet worden verlangd

9 mei 2018

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van het vervallen van bouwmogelijkheden.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura aan rechtsopvolger

Met de vaststelling van een bestemmingsplan zijn bouw- en gebruiksmogelijkheden voor B.V. A wegbestemd. BV A heeft het perceel aan BV B ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Actieve risicoaanvaarding en onderzoeksplicht

Appellant is eigenaar van een reclamemast in de gemeente Zaandam. Het college van B&W van de gemeente Zaandam heeft een omgevingsvergunning verleend ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Noord-Holland – kosten ter voorkoming of beperking van schade

30 april 2018

Eiser exploiteert een zeevisserijbedrijf en verzoekt om nadeelcompensatie omdat zijn bedrijfsvoering significant nadelig wordt beïnvloed door de door verweerder uitgevoerde kustversterking Camperduin ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

25 april 2018

Appellanten zijn eigenaar dan wel erfpachter van kadastrale percelen alwaar bebouwing aanwezig is in de vorm van bedrijfsruimtes en woningen. In hoger ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvulling aanvraag verjaard

18 april 2018

Appellante heeft in 2006 een aanvraag om planschade ingediend. In die aanvraag heeft appellant alleen gesteld vermogensschade te hebben geleden als gevolg ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Midden-Nederland – schade agv onderhoudswerkzaamheden onder 15% drempel NMR

16 april 2018

Eiser is eigenaar van een restaurant. In de periode oktober 2015 tot maart 2016 heeft de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de werven. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Midden-Nederland – compensatie in natura onvoldoende waarborgen

12 april 2018

Eisers hebben een aanvraag om tegemoetkoming in de schade ingediend als gevolg van een bestemmingsplan dat de agrarische onderneming van eisers op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – directe planschade in natura gecompenseerd met restschade

11 april 2018

Appellante is eigenaar van een bedrijventerrein en houdt zich bezig met de productie van kunststof verpakkingen. Appellante heeft het college verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Den Haag – ontbreken causaal verband tussen infiltratievoorzieningen en wateroverlast kelder

3 april 2018

Voor zover eiser stelt dat de waterschade is ontstaan in zijn kelder door de aanleg van het nieuwe rioolstelsel stelt de rechtbank ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

B Rotterdam – terecht afwijken van referentieperiode van 3 jaar + ontbreken causaal verband

30 maart 2018

Eiseres heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de schade die zij stelt te hebben geleden ten gevolge van de invoering van een nieuw ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid en gelijkheidsbeginsel NMR

28 maart 2018

In onderhavige, opmerkelijke uitspraak is onder andere de voorzienbaarheid aan de orde. Appellant is in 1997 eigenaar geworden van het perceel. De ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Oost-Brabant – planologisch voordeel en redelijke termijn procedure

23 maart 2018

Het college (verweerder) heeft Thorbecke B.V. (Thorbecke) verzocht advies uit te brengen over eisers aanvraag tot vergoeding van planschade. Naar het oordeel ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Derdebelanghebbende

21 maart 2018

De gemeente Barneveld heeft met de Stichting Dwarsakker een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de door het college toegekende tegemoetkomingen in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beleidslijn Ruimte voor de Rivier

De gemeente Maasbree heeft in een bestemmingsplan een toetsingskader opgenomen om te beoordelen of activiteiten dan wel ingrepen kunnen plaatsvinden in het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verkeersprognose, geluid en fijnstof

De Afdeling overweegt dat in een planschadeprocedure als maatstaf geldt dat van een nieuwe geprojecteerde weg de maximale geluidsbelasting moet worden bepaald, ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

16 maart 2018

Naast het verzoek om planschade is in deze kwestie verzocht om vergoeding van de kosten voor rechts- en deskundige bijstand. Het college ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – actieve risicoaanvaarding

Feithhuis exploiteert stadscafé-restaurant ’t Feithhuis te Groningen. Feithhuis stelt omzetschade te lijden als gevolg van grootschalige en langdurige bouwwerkzaamheden in het kader ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

College van Beroep voor bedrijfsleven – schade agv besmetting bacterie tot normale bedrijfsrisico

15 maart 2018

Op het bedrijf van appellante is in de aldaar aanwezige rozenplanten de bacterie Ralstonia solanacearum (RS) vastgesteld. Bij besluit van 2 juni ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – tussenuitspraak StAB (verkeersintensiteit, trillinghinder, taxatie)

14 maart 2018

Appellant is eigenaar van de woning te Montfoort en heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Het college heeft een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – NMR en inbreidingslocatie

Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college ontoereikend heeft gemotiveerd dat moet worden uitgegaan van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Den Haag – causaal verband tussen bouw gemaal en scheuren in woning

13 maart 2018

Eisers zijn de eigenaren van woningen die een wooneenheid vormen waar tussen beide woningen een gemeenschappelijke muur staat. Eisers ondervinden schade aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

7 maart 2018

Deskundige oordeelde dat in de oude planologische situatie reeds een aaneengesloten front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk was. Het oude planologische ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gewijzigd beleidsvoornemen en NMR

Appellant heeft in augustus 2000 de woning gekocht. Op grond van de documenten behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 1998 en het ontwerpbestemmingsplan 1999 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gelijkheidsbeginsel en NMR

De deskundige oordeelde dat een normaal maatschappelijk risico van drie procent redelijk is. Omstandigheden die de deskundige daarbij heeft betrokken betreffen het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verordening en voorzienbaarheid

28 februari 2018

Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van de door provinciale staten vastgestelde en in werking getreden Ruimtelijke Verordening ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Gelderland – TB “Rijksweg 31 Leeuwarden”, Samenhang taxatie en berekening waardedaling

22 februari 2018

Ten gevolge van het Tracébesluit ligt het bedrijfspand van eiseres niet meer op een zichtlocatie aan een drukke doorgaande route, maar aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Oost-Brabant – NMR inbreidingslocatie

20 februari 2018

Betreft een planologische wijziging van kort gezegd agrarisch naar wonen. De rechtbank is van oordeel dat de deskundige het normaal maatschappelijk risico ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Processuele connexiteit, uitsluitend burgerlijke rechter bevoegd

14 februari 2018

Appellanten stellen schade te hebben geleden bij de exploitatie van de snackbar te Leusden. De beslissing om te investeren in de snackbar ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onafhankelijkheid nader adviseur

7 februari 2018

Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college een nader advies verzocht aan de deskundige die tevens heeft geadviseerd bij de primaire ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Uit te werken bestemming, bouwverbod

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op het perceel van appellant in een bestemming “Wonen” en “Wonen- Uit te werken”. Onder verwijzing naar eerdere ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geen referentieobjecten bij taxatie

In de taxatie bij het advies zijn geen referentieobjecten opgevoerd. Dit maakt op zichzelf niet dat het college dat advies niet aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvullende werking Bouwverordening, verbindingsweg

31 januari 2018

Het oude planologische regime was opgenomen in het uitbreidingsplan waarin de gronden waren bestemd voor agrarische doeleinden. Volgens aanvrager was er binnen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beleidsvoornemen onvoldoende concreet

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden beperkt. In een openbaar beleidsvoornemen stond opgenomen dat het nieuwe bestemmingsplan hoofdzakelijk consoliderend van aard ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Windturbine, woz

24 januari 2018

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

RB Limburg – Processuele connexiteit en voorzienbaarheid

18 januari 2018

Eiseres heeft vanaf augustus 2002 tot begin 2016 een kledingwinkel geëxploiteerd te Heerlen. Eiseres verzoekt om toekenning van nadeelcompensatie in verband met ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – reikwijdte aanvraag (Bodegraven – Reeuwijk)

27 december 2017

De gemeente had de aanvraag van appellant waarin schade wordt gesteld als gevolg van bestemmingsplan A afgewezen. Pas in bezwaar stelt appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – concrete aanknopingspunten en planologische vergelijking (Landerd)

6 december 2017

Er komen verschillende onderdelen aan bod. Eén ervan is het feit dat de door appellant aangedragen second opinion voor de Afdeling aanleiding ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – compensatie in natura (Delft)

Een zeer uitgebreide uitspraak waarin de Afdeling dieper ingaat op de mogelijkheid om de schade te compenseren in natura. Zo somt de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – passieve risicoaanvaarding (Oss)

15 november 2017

De Afdeling is van mening dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met een benuttingsperiode van zeven maanden onvoldoende tijd heeft ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid (Utrecht)

1 november 2017

Voorzienbaarheid werd aangenomen op basis van een bestemming waaraan goedkeuring onthouden was. De rechtbank ging mee in de gedachte dat de onthouding ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – passieve risicoaanvaarding, uitlatingen gemeente (Apeldoorn)

Appellant had geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in de periode tussen het voorontwerp- (19 november 2009) en het ontwerpbestemmingsplan (17 maart ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico supermarkt met bovenwoningen in dorp (Hoogezand-Sappemeer)

25 oktober 2017

De ontwikkeling (supermarkt met bovenwoningen) is terecht aangemerkt als een normale ontwikkeling in een omgeving die behoort tot het centrumdorps milieu. Een ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – normaal maatschappelijk risico kleinschalig appartementencomplex in centrumgebied (Terneuzen)

Het perceel waarop de bouw van het appartementencomplex mogelijk is gemaakt ligt in een woongebied in het centrum van Terneuzen. Voorheen kende ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – onafhankelijkheid adviseur en noodzaak opname locatie (Helmond)

Deze uitspraak is het sluitstuk van de uitspraak van 16 december 2014 waarin aan de orde kwam dat de schijn was gewekt ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – beleid over maatschappelijk risico (Oosterhout)

18 oktober 2017

De gemeente Oosterhout had voor een bepaald project een eigen procedureregeling planschade vastgesteld waarin bepaald was dat bepaalde eigenaren de schade volledig ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tracéwet en materiële beoordeling / consequent toepassen maximale invulling bij schadefactoren (I&M A74)

Een hele leuke uitspraak waarin verschillende aspecten aan bod komen. Het verdient dan ook de aanbeveling om de hele uitspraak goed te ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – inkomensschade en vermogensschade recreatiebedrijf (Peel en Maas)

20 september 2017

In deze uitspraak staat de vraag centraal op welke manier de inkomensschade berekend moet worden. Over de inkomensschade heeft de StAB uiteengezet ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Midden Nederland – maatschappelijk risico en woz

19 september 2017

Uitspraak waarin verschillende onderwerpen aan bod komen waaronder de woz.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – tussenuitspraak (Coevorden)

6 september 2017

Tussenuitspraak waarin de Afdeling overweegt dat het advies niet aan het schadebesluit ten grondslag had mogen worden gelegd. College moet nieuw besluit ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – uitvaartcentrum (Nederweert)

23 augustus 2017

Uitspraak in een zaak waar schade werd geclaimd als gevolg van de komst van een uitvaartcentrum. Er wordt ingegaan op het parkeren ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – geen rekening gehouden met groenblijvende beplanting (Peel en Maas)

In deze uitspraak komt o.a. aan de orde dat wat betreft het aspect privacy geen rekening wordt gehouden met groenblijvende beplanting.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – splitsing woningen en woz (Den Haag)

In deze casus was de woz-waarde aangepast omdat naast de woning van appellant woningsplitsing plaats had gevonden. Planologisch was dit deels al ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maatschappelijk risico (Best)

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is inbreiding van een woning in een bestaande woonkern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling, die ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – feitelijk of planologisch (Zwarteland)

16 augustus 2017

De deskundige in deze kwam tot het advies dat de woning van [appellant] onder het oude planologische regime net buiten de vastgestelde ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – contra-expertise (Utrechtse Heuvelrug)

9 augustus 2017

Zeer bruikbare uitspraak wat betreft de overwegingen van de Afdeling aangaande een contra-expertise.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Compensatie in natura (Someren)

De gemeente had in haar besluit opgenomen dat een tegemoetkoming in de geleden planschade (directe planschade) werd toegekend in de vorm van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Midden-Nederland – maximale invulling (Abcoude)

28 juli 2017

Leuke uitspraak over de maximale invulling van de oude planologische mogelijkheden.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – windturbines (Giessenlanden)

26 juli 2017

Uitspraak waarin diverse facetten van schade bij windturbines besproken worden.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid (Weesp)

In deze uitspraak komt het onderscheid tussen de voorzienbaarheid in het kader van het maatschappelijk risico en in het kader van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

12 juli 2017

Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorbeelden maximale invulling (Heerde)

Het is niet noodzakelijk dat voor de beoordeling van de maximale invulling van de planologische regimes de verschillende bouwmogelijkheden aan de hand ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – passieve risicoaanvaarding (Heiloo)

5 juli 2017

Voor de effectuering van de mogelijkheid op het perceel van appellant was medewerking van derden noodzakelijk. Appellant was feitelijk noch juridisch in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – gezondheid, reële prognose, woz (Zuidring, Minister van Economische Zaken)

Uitspraak in lijn met een uitspraak van 28 juni jl. (Montferland). Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen geen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

28 juni 2017

Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maximale invulling milieu / veiligheidsrisico (Montferland)

Volgens appellant was onterecht geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor de omgeving door het vergroten van het bouwvlak (intensieve varkenshouderij). Verwezen ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Midden-Nederland – beleving geluid (Soest)

27 juni 2017

Eindelijk een (recente) uitspraak waarin aan de orde komt dat een toename van 2,4 dB(A) geen waarneembare toename is. De gemeente had ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maximale invulling geluid bij windturbines / woz / maatschappelijk risico (Heerhugowaard)

21 juni 2017

Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college na aanvullend advies van de deskundige besloten alsnog de aanvraag af te wijzen. Appellanten ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – voorzienbaarheid, geen planvergelijking (Zwijndrecht)

14 juni 2017

Dit is een voorbeeld van een casus waarin de deskundige afwijst op grond van voorzienbaarheid zonder eerst een planvergelijking te doen. Overigens ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – taxatie, onderbouwing, marktwaarde (Aalsmeer)

Het getroffen object betrof een bedrijfswoning. De taxateur gaf aan dat de taxatie tot stand is gekomen via de zogenoemde vergelijkingsmethode, waarbij ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – doorbreken voorzienbaarheid (Asten)

31 mei 2017

  Het feit dat de gemeente na vaststelling van een gewestelijk dorpenplan een conserverend bestemmingsplan had vastgesteld doet niets af aan de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – kenbaarheid / wijze schadebegroting detailhandelsbestemming / maatschappelijk risico / compensatie in natura (Breda)

17 mei 2017

Een uitspraak waar meerdere onderdelen aan bod komen:

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Midden-Nederland – compensatie in natura (Utrecht)

1 mei 2017

De rechtbank is van mening dat de 1e herziening van het gewraakte bestemmingsplan leidt tot een voordeel. Er is sprake van compensatie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – causaal verband / terugkomen op tussenuitspraak (minister van I&M)

19 april 2017

Het komt niet vaak voor, maar de Afdeling komt hier terug op een eerdere tussenuitspraak.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – directe schade (Brunssum)

Naar aanleiding van een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling heeft de gemeente ons verzocht te beoordelen of er sprake is van (directe) ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant – passieve risicoaanvaarding (Breda)

14 april 2017

De rechtbank is van mening dat de gemeente terecht heeft gesteld dat de periode 31 mei 2012 tot en met 20 maart ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Midden-Nederland – Waterwet versus Wro (Leusden)

12 april 2017

Eventuele vergoeding op grond van de Waterwet (inundatie) sluit een tegemoetkoming in de planschade niet uit. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – categorie-indeling schade (licht, zwaar enz.), kwalificatie nadeel

De Afdeling gaat hier nader in op de kwalificatie van het nadeel in relatie tot de omvang van de schade. De Afdeling ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – maximaal of reëel (Kerkrade)

De rechtbank in deze had overwogen dat moest worden uitgegaan van hetgeen reëel was in plaats van hetgeen maximaal kon worden gerealiseerd ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – woz-waarde (Achtkarspelen)

22 maart 2017

De kwestie spitst zich toe op het verschil tussen de woz-waarde en de in het kader van de aanvraag planschade vastgestelde waarde.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – waardering recreatiewoning (Apeldoorn)

8 maart 2017

In deze uitspraak staat de waardering van het direct geleden nadeel centraal. De taxateur was uitgegaan van gemengde bebouwing met normale en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – flexibiliteitsbepalingen bij directe schade (Eindhoven)

8 februari 2017

De gemeente stelt de vraag aan de orde of een uit te werken bestemming als onderdeel van het oude planologische regime mag ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rb Zeeland West-Brabant – schaduwschade (Roosendaal)

18 januari 2017

Dat de onzekerheid over de toekomstige bestemming en de duur van de procedures om te komen tot vaststelling van het bestemmingsplan en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – waardering bloot eigendom en NMR (Pijnacker-Nootdorp)

11 januari 2017

Lang lopende zaak waarin de waardering van het bloot eigendom ter discussie stond.

Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen