Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 oktober 2022

Besluit van 30 augustus 2022, nr. 2022001824 (provincie Groningen – Oostelijke Ontsluitingsweg te Bedum)

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente het Hogeland krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet. De onteigening is ten behoeve van de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van de kern Bedum. De nieuw aan te leggen weg moet het doorgaande (vracht)verkeer van en naar FrieslandCampina Domo uit het dorp Bedum weren en moet de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen oplossen. De weg kruist de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl. In de nabijheid van de nieuwe ontsluitingsweg bevinden zich drie onbewaakte spoorwegovergangen, die onveilige situaties met zich meebrengen. Deze onbewaakte spoorwegovergangen komen te vervallen, als alternatief wordt er een spoorwegonderdoorgang gerealiseerd.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het overgelegde plan van het werk niet kunnen worden gemist. Niet is gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer noodzakelijk worden geacht dat de provincie Groningen de vrije eigendom van de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen