Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 december 2017

ABRS – concrete aanknopingspunten en planologische vergelijking (Landerd)

Er komen verschillende onderdelen aan bod. Eén ervan is het feit dat de door appellant aangedragen second opinion voor de Afdeling aanleiding was de StAB in te schakelen. Dit heeft voor appellant helaas niet het gewenste resultaat gehad. In de uitspraak komt o.a. aan bod de vergelijking tussen een projectbesluit en het daaraan voorafgaande bestemmingsplan.

Gloudemans voor het land van morgen