Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 maart 2022

ABRS – Aansluiting algemeen spraakgebruik

Ter discussie staat of onder het begrip “scheepvaart” ook kanovaart valt.

Bekijk uitspraak

Vast staat dat het begrip niet wordt omschreven in de planregels. De Afdeling overweegt dat onder die omstandigheden voor de uitleg van dit begrip aansluiting dient te worden gezocht bij de betekenis die daaraan in het algemeen spraakgebruik en in andere wetgeving wordt gegeven. In het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal is scheepvaart omschreven als: “het varen met schepen als economische activiteit, het reizen en vervoeren te water en al wat daarmee samenhangt”. Kanovaart is reizen te water en dus valt het onder het begrip scheepvaart.

Gloudemans voor het land van morgen