Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 augustus 2018

ABRS – Onafhankelijkheid taxateur

Aanvrager stelt directe planschade te ondervinden als gevolg van verminderde bebouwingsmogelijkheden. Naar aanleiding van het beroep tegen het besluit op de aanvraag, heeft de rechtbank de StAB ingeschakeld. Onderdeel van het StAB-verslag is een taxatierapport van een (lokale) taxateur. De rechtbank heeft het StAB-verslag gevolgd.

bekijk uitspraak

In hoger beroep betoogt aanvrager dat de door de StAB ingeschakelde taxateur niet onafhankelijk is. Aanvrager heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij de betreffende gemeente verzocht kopieën te verstrekken van facturen van de taxateur van de afgelopen vijf jaar. In reactie daarop heeft aanvrager drie facturen en twee tussentijdse rekeningen ontvangen. Voorts heeft het college op de zitting verklaard dat de taxateur in opdracht van de gemeente woningen heeft getaxeerd.

De Afdeling overweegt dat vaststaat dat de taxateur onafhankelijk is, omdat hij niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad of het college. Verder is hij niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft. Het college heeft voorts aannemelijk gemaakt dat de taxateur steeds is ingeschakeld als onafhankelijk taxateur of adviseur. Daarbij komt dat de taxateur in deze zaak niet in opdracht van het college, maar in opdracht van de StAB de waarde van het perceel van aanvrager heeft getaxeerd.

Gloudemans voor het land van morgen