Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 november 2022

Besluit van 13 september 2022 nr. 2022001921 (provincie Gelderland – Buitengebied N234)

De onteigening ziet op een onroerende zaak in de gemeente Heumen begrepen in het onteigeningsplan “Buitengebied N324”.

Noodzaak en urgentie
Het bestemmingsplan voorziet er onder andere in om aan de provinciale weg N324 ter hoogte van het kruispunt van de N324 met de N846 (Broekstraat en Eindsestraat) in de gemeente Heumen een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling aldaar. Het betreft onder meer de vervanging van de verkeersregelinstallatie ter plaatse van de kruising, het toevoegen van een extra rijstrook per richting en de vervanging van het asfalt.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt:
“Dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kan worden gemist. De Kroon is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Gelderland de vrije eigendom van de door ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.”

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen