Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 juni 2017

ABRS – voorzienbaarheid, voldoende concreet (Barneveld)

Appellant was o.a. van mening dat in een ontwikkelingsschets niet voldoende concreet was bepaald en bepaalbaar was waar en hoe onder allerlei strenge voorwaarden een wijzigingsbevoegdheid zou worden opgenomen.

bekijk uitspraak

Ook zou uit de schets de hoofdregel volgen dat nieuwvestiging in de zin van het creëren van een nieuw bouwperceel niet mogelijk was. De Afdeling constateert dat van de hoofdregel bij uitzondering kon worden afgeweken. Het feit dat het gebied waarvan mogelijk kon worden afgeweken groot was en dat daaruit niet kon worden afgeleid waar die veehouderij zou komen, doet niets aan af aan de voorzienbaarheid.

Gloudemans voor het land van morgen