Gloudemans Uitspraak - algemeen
23 mei 2018

ABRS – Voorbereidingsbesluit, schaduwschade

Appellant heeft verzocht om vergoeding van planschade als gevolg van een voorbereidingsbesluit. Volgens appellant bieden de redelijkheid en billijkheid een grondslag voor het vergoeden van schaduwschade. De Afdeling gaat hier niet in mee.

bekijk uitspraak

Indien het voorbereidingsbesluit een negatieve invloed op de waarde van het perceel heeft gehad, kan dit niet tot planschade leiden. De gestelde schade vloeit immers niet voort uit een planologische maatregel, als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro. Voor tegemoetkoming in planschade buiten de in die bepaling limitatief opgesomde gevallen is geen plaats. Voor zover schade als gevolg van een voorbereidingsbesluit tot onbillijkheden leidt, wordt overwogen dat het aan de wetgever is om zo nodig te overwegen en te beslissen of hierin, door wetswijziging, verandering dient te worden gebracht.

Gloudemans voor het land van morgen