Gloudemans Uitspraak - algemeen
14 juni 2017

ABRS – planvergelijking, ontbreken verklaring aanduiding in regels (Zwijndrecht)

Eindelijk eens een recente uitspraak hoe om te gaan met de situatie dat een aanduiding op de plankaart niet wordt verklaard in de regels. Tot deze uitspraak werd verwezen naar oude rechtspraak.

bekijk uitspraak

Zo ook de Afdeling in dit geval. Aan een aanduiding op een plankaart komt geen zelfstandige betekenis toe indien die aanduiding niet is gekoppeld aan een nadere bepaling in de legenda of de planvoorschriften. Het is de vraag of de gemeentelijke bouwverordening van toepassing is (uitsluiting bijvoorbeeld in voorschriften).

Gloudemans voor het land van morgen