Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 juni 2021

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid

De eigenaar van de onroerende zaak had de mogelijkheid om een tweede recreatiewoning te realiseren. Met de komst van een nieuw bestemming is deze mogelijkheid wegbestemd. Het college is van oordeel dat sprake is van voorzienbaarheid omdat in de Omgevingsverordening van de provincie reeds stond opgenomen dat een extra recreatiewoning niet langer was toegestaan en vervolgens geen concrete pogingen zijn ondernomen.

Bekijk uitspraak

Zowel de rechtbank als de Afdeling volgen het college niet. De raad had in de toelichting van twee bestemmingsplannen expliciet vermeld dat het betreffende artikel van de Omgevingsverordening niet van toepassing is op het betreffende recreatiegebied. Dat de betreffende passages op een onjuiste interpretatie van de Omgevingsverordening berusten, kan het college niet aan de eigenaar tegenwerpen. Aangezien volgens de raad geen aanpassing van het bestemmingsplan nodig was, hoefde zij geen nadere besluitvorming hierover te verwachten.

Gloudemans voor het land van morgen