Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 augustus 2020

ABRS / deskundigenadvies

Appellant verzoekt om schadevergoeding vanwege het Tracébesluit dat onder meer de aanleg van de A74 tussen de A73-Zuid en de Duitse grens mogelijk heeft gemaakt. De adviseur concludeert dat de schade volledig onder het normaal maatschappelijk risico valt. Appellant voert aan dat onvoldoende rekening is gehouden met de toename van de geluidbelasting en dat de adviseur in 9 van de 12 taxaties concludeert dat de waardevermindering € 5.000,00 bedraagt. De adviseur heeft benadrukt dat de toename van de geluidbelasting niet extreem is ten opzichte van de uitgangssituatie.

bekijk uitspraak

De aanwezigheid van de rijksweg zorgde in de oude planologische situatie al voor een minder positieve leefomgeving. Het nieuwe planologische regime heeft een maximale geluidtoename van 3,61 dB op een gevel tot gevolg. Hoewel alle objecten zich in een enigszins vergelijkbare situatie bevinden, namelijk gelegen op een relatief korte afstand van de rijksweg, zijn er wel verschillen in type woning (grote vrijstaande woningen, bungalows, twee-onder-één-kapwoningen, hoekwoning, kleinere vrijstaande woningen), verschillen in ligging (woningen met de achtertuin grenzend aan een geluidscherm, woningen met de voorzijde grenzend aan een geluidscherm, woningen op enige afstand van de rijksweg met andere woningen als buffer) en verschillen in geluidbelasting op de gevel. Verder is een waardevermindering van € 5.000,00 procentueel gezien bij de ene woning anders dan bij een andere woning vanwege het verschil in marktwaarde. Op het eerste gezicht roept het dus misschien vragen op dat in negen van de twaalf gevallen een waardevermindering van € 5.000,00 is vastgesteld, maar de waardevermindering is wel degelijk zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de relevante parameters. In het rapport is vermeld dat bij de taxatie van de waarden van de woning in de oude en nieuwe situatie onder meer rekening is gehouden met de door de schadecommissie omschreven factoren. Dat daarbij niet expliciet naar de geluidbelasting is verwezen, betekent, mede gelet op de onder 7.3 vermelde toelichting in het advies van de schadecommissie, niet dat daaraan geen aandacht is besteed. Dat Bakker in negen van de twaalf taxaties tot de conclusie is gekomen dat de waardevermindering van de desbetreffende woning € 5.000,00 is, wil verder, mede gelet op die toelichting, niet zeggen dat die conclusie niet juist kan zijn.

Gloudemans voor het land van morgen