Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 februari 2020

ABRS – Ligplaats woonboten en vergunningen beleid

Een eigenaar van een jachthaven stelt planschade te hebben geleden als gevolg van een bestemmingsplan op grond waarvan het gebruik van de wateren voor ligplaatsen voor woonboten niet langer zijn toegestaan.

Bekijk uitspraak

De aanvraag was afgewezen omdat er geen sprake was van een planologisch nadelige situatie. Reeds onder het oude bestemmingsplan was met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten dat een vergunning zou worden verleend voor een woonboot. Daartoe wordt verwezen naar het gemeentelijke vergunningenbeleid. De Afdeling concludeert dat op basis van het gevoerde beleid inderdaad met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mocht worden uitgesloten dat de haven weer in gebruik zou kunnen worden genomen als ligplaats voor woonboten.

Gloudemans voor het land van morgen