Transities

De energietransitie, de landbouwtransitie en de woningbouwopgave zijn drie belangrijke opgaven van nationale omvang. Deze opgaven vragen een gebiedsgerichte en integrale benadering. Met Gloudemans als adviseur van overheden over rolneming, grondbeleidsinstrumenten en ruimtelijke ordening maakt u deze transities mogelijk. Gloudemans werkt altijd met oog voor de couleur locale en de verschillende belangen.

Woningbouwopgave

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Transities-1.jpg

Landbouwtransitie

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Transities-1.jpg

Energietransitie

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Transities-1.jpg

Gloudemans voor het land van morgen