Gloudemans Uitspraak - algemeen
13 maart 2019

ABRS – Sleufsilo

In de oude planologische situatie was het mogelijk om sleufsilo’s op te richten met een maximale bouwhoogte van 1 meter. Daarbij diende volgens de derdebelanghebbende als uitgangspunt te worden gehanteerd dat veevoederbalen ter plaatse worden opgeslagen met een hoogte van 5 meter.

bekijk uitspraak

De rechtbank had dit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten op grond van milieuregelgeving. De Afdeling is van oordeel dat de milieuregelgeving daartoe niet in de weg staat en is van oordeel dat de veevoederbalen in de planologische vergelijking dienen te worden betrokken.

Gloudemans voor het land van morgen