Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 juli 2017

ABRS – maximale invulling bedrijven (Bergen op Zoom)

Een uitspraak waarin de Afdeling de motivering van de deskundige tekort vindt schieten of een categorie 4 of 5 bedrijf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogelijk is.

bekijk uitspraak

De Afdeling: “het college ook nu niet heeft weten te verduidelijken welke milieuvoorschriften aan de exploitatie van een dergelijk bedrijf in de weg staan. Het college heeft zijn stelling dat aan een bedrijf uit milieucategorie 4 of 5 geen vergunning zou worden afgegeven vanwege de nabijgelegen woningen, niet met bewijsstukken gestaafd. Dat het volgens de planwetgever niet de bedoeling was dat zich op de percelen van [verzoekster] bedrijven uit deze categorie zouden vestigen, zoals het college stelt, doet niet ter zake.”.

Gloudemans voor het land van morgen