Gloudemans Uitspraak - algemeen
5 december 2018

ABRS – Bekendmaking en onderzoek beleidsvoornemen

In geschil is of een beleidsvoornemen op de juiste wijze is bekendgemaakt. Het beleidsvoornemen is door de gemeente bekendgemaakt in De Nieuwe Ooststellingwerver.

bekijk uitspraak

Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet kon weten dat de gemeente in deze krant officiële bekendmakingen deed. Dat De Nieuwe Ooststellingwerver een abonneekrant is en, anders dan een huis-aan-huisblad, niet bij eenieder wordt bezorgd, is naar oordeel van de Afdeling niet van belang. Appellant is immers niet gevestigd in het bezorgingsgebied van die krant en zou derhalve ook niet meteen kennis van het beleidsvoornemen hebben genomen als dit in het huis-aan-huisblad was gepubliceerd. Naar oordeel van de Afdeling had appellante onderzoek kunnen doen in het archief van De Nieuwe Ooststellingwerver waardoor appellant alsnog kennis had kunnen nemen van het beleidsvoornemen. Dat toegang tot het archief € 1,- per exemplaar kost, is naar oordeel van de Afdeling op zichzelf geen reden waarom het doen van onderzoek redelijkerwijs niet van haar gevergd kon worden.

Gloudemans voor het land van morgen