Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 januari 2023

Besluit van 15 december 2022, nr. 2022002771 (Doorsteek Binnenlandse Baan)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Barendrecht, begrepen in het onteigeningsplan “Doorsteek Binnenlandse Baan”.

Noodzaak en urgentie:
Het bestemmingsplan voorziet in het autoluw maken van het gebied ’t Vlak in het centrum van Barendrecht, alsmede het realiseren van een nieuwe doorsteek ter hoogte van de Binnenlandse Baan 28. Dit moet ertoe leiden dat ’t Vlak een levendig verblijfsplein wordt dat beter te herkennen is als entree van het winkelcentrumgebied.

Zienswijzen:
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt
“Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.”

De te onteigenen onroerende zaken worden ter onteigening aangewezen.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen