Schadevergoedingsrecht

Als gevolg van rechtmatig handelen of andere besluitvorming kan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ontstaan (nadeelcompensatie). Gloudemans is gespecialiseerd in het schadevergoedingsrecht en altijd op de hoogte van de actuele jurisprudentie. Ons advies kan daarnaast ook bestaan uit de becijfering van het geleden nadeel, alsook de opstelling en indiening van een verzoek bij de betrokken overheid.

Nadeelcompensatie

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Schadevergoedingsrecht-1.jpg

Verhaalsovereenkomsten

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Schadevergoedingsrecht-1.jpg

Gloudemans voor het land van morgen