Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 augustus 2018

ABRS – Redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid tussenliggende bebouwing

Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op het verslag van de StAB. Naar oordeel van de StAB is er geen sprake van schade omdat het uitzicht van aanvrager reeds zou zijn beperkt door tussenliggende bebouwing. Dit betreft de mogelijkheid tot oprichting van een bedrijfswoning, nutsgebouw en sleufsilo’s.

bekijk uitspraak

Voor wat betreft de sleufsilo’s voert aanvrager aan dat deze met een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid dienen te worden uitgesloten omdat in de nabije omgeving geen agrarisch bouwblok is gelegen. Daartoe verwijst aanvrager ook naar een uitspraak van de rechtbank. Dat in de nabije omgeving van het perceel geen agrarisch bouwblok was gelegen, brengt naar oordeel van de Afdeling niet met zich dat het realiseren van die sleufsilo’s met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten.

Gloudemans voor het land van morgen