Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 november 2017

ABRS – voorzienbaarheid (Utrecht)

Voorzienbaarheid werd aangenomen op basis van een bestemming waaraan goedkeuring onthouden was. De rechtbank ging mee in de gedachte dat de onthouding goedkeuring niet weg neemt dat het beleidsvoornemen van de gemeente niet is gewijzigd.

bekijk uitspraak

Hier gaat de Afdeling niet in mee. Er moet gekeken worden naar de reden waarom goedkeuring was onthouden. In het onderhavige geval was goedkeuring onthouden aan de woonbestemming omdat de eigenaar van het perceel (uitvaartcentrum) geen plannen voor woningbouw op de locatie had en de gemeente geen actief beleid voerde op de realisering van woningen.

Gloudemans voor het land van morgen