Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 mei 2018

ABRS – Compensatie in natura aan rechtsopvolger

Met de vaststelling van een bestemmingsplan zijn bouw- en gebruiksmogelijkheden voor B.V. A wegbestemd. BV A heeft het perceel aan BV B geleverd. Voorts is de aanspraak op planschadevergoeding bij overeenkomst eveneens aan BV B overgedragen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de schade met het terug bestemmen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in natura is gecompenseerd. Appellant is het daar niet mee eens omdat de schade niet aan de juiste rechtspersoon is gecompenseerd, omdat de oorspronkelijke aanvrager om vergoeding van planschade geen eigenaar meer is van het perceel.

bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat appellant eigenaar is van het perceel en gerechtigde was op de planschadevergoeding. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat appellant ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan (dat de schade compenseert) als gerechtigde op het betrokken perceel moet worden beschouwd en dat zij door die inwerkingtreding volledig is gecompenseerd.

Gloudemans voor het land van morgen