Regeling van Rentmeesters 2020

 

De algemene voorwaarden zijn verwoord in de Regeling van Rentmeesters 2020. Via onderstaande link is een exemplaar te downloaden.

De leden van de NVR handelen conform de verplichtingen opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Download Regeling