Gloudemans Uitspraak - algemeen
13 november 2019

ABRS / voorzienbaarheid

MVAP betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de planologische verandering voor belanghebbenden ten tijde van de koop van hun perceel voorzienbaar was.

bekijk uitspraak

De Afdeling stelt dat de passages uit de Wijkvisie voor belanghebbenden aanleiding moeten zijn om ten tijde van de koop van hun woning op 21 mei 2004 rekening te houden met de kans dat winkelcentrum Stokhorst zou worden gesloopt en zou worden herbouwd met boven de winkels woningen. De nieuwbouw kon volgens de Wijkvisie uit tien bouwlagen boven de winkels bestaan. Dat is hoger dan de nieuwbouw die het nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt. Dit betekent dat de planologische verandering voor belanghebbenden ten tijde van de koop van hun woning voorzienbaar was. Het planologisch nadeel ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan moet daarom voor hun rekening blijven. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Gloudemans voor het land van morgen