Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 november 2020

ABRS – Second opinion / taxatie

Appellant kan zich niet verenigen met de door de deskundige verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. Voorts is tevens naar aanleiding van die contra-expertise een taxatie verricht. De Afdeling concludeert dat op de elementen situeringswaarde, bedrijfswoning en milieucategorie de contra-expertise terecht opmerkingen zijn geplaatst. Omtrent het aspect verkeersbewegingen wordt de contra-expertise niet gevolgd.

Bekijk uitspraak

Op basis van het bovenstaande concludeert de Afdeling dat niet uit te sluiten valt dat de geconstateerde gebreken ook betekenis hebben voor de taxatie van de waardevermindering. In de door appellant ingebrachte taxatie van Gloudemans wordt een tegemoetkoming in de planschade gewaardeerd van € 8.000,00. De taxatie is verricht op basis van de gemaakte vergelijking zoals die is opgenomen in de contra-expertise die eveneens een gebrek bevat. In het belang van een spoedige beëindiging van het geschil wordt de planschade naar billijkheid vastgesteld op € 7.000,00.

Gloudemans voor het land van morgen