Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 januari 2019

ABRS – Nauwe verwevenheid planologische maatregelen

In het voorliggende geval diende het oude bestemmingsplan te worden geactualiseerd waarvoor een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Een initiatiefnemer in het plangebied wenste echter een ontwikkeling die het college eveneens gewenst achtte.

bekijk uitspraak

Deze ontwikkeling was ook mogelijk op basis van het op dat moment in ontwerp zijnde bestemmingsplan. Om de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan niet te hoeven afwachten heeft het college enkele vrijstellingen verleend. Op grond van deze gang van zaken is de Afdeling van oordeel dat beide vrijstellingen anticipeerden op het nieuwe bestemmingsplan. De vrijstellingen zijn derhalve zo nauw verweven met het nieuwe bestemmingsplan, dat de door deze besluiten veroorzaakte nadelen en voordelen moeten worden geacht voort te vloeien uit hetzelfde planologische regime.

Gloudemans voor het land van morgen