Gloudemans Uitspraak - algemeen
2 oktober 2019

ABRS – Geen doorbreking voorzienbaarheid na aankoop

Appellant heeft in 1994 zijn woning gekocht en in eigendom verkregen. Reeds voor het moment van aankoop had de gemeente een Kadernotitie vastgesteld dat als een concreet beleidsvoornemen kan worden aangemerkt.

bekijk uitspraak

Op basis van de Kadernotitie had een redelijk denkend en handelend koper er rekening mee te houden dat de betreffende ontwikkeling zou worden gerealiseerd. Dat nog niet vaststond dat dit zou gebeuren, maakt niet dat geen voorzienbaarheid kan worden tegengeworpen, aangezien volgens de Afdeling een ontwikkeling voorzienbaar is als de mogelijkheid van die ontwikkeling zodanig kenbaar was dat hier ten tijde van de aankoop rekening mee had kunnen worden gehouden. Dat ná 1994 (het moment van aankoop) de omgeving in de beleidstukken en de planologische regimes niet als woningbouwlocatie is geduid, maakt het voorgaande niet anders. De Afdeling benadrukt dat voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor de aanvrager voorzienbaar was, alleen de planologische situatie ten tijde van de aankoop van het eigen perceel van belang is.

Gloudemans voor het land van morgen