Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 juli 2019

ABRS – Aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A73. Bij de Afdeling staat onder meer ter discussie of bij de oude planologische situatie rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheid om een geluidscherm op te richten met een hoogte van 15 m.

bekijk uitspraak

Voor wat betreft de geluidsbelasting hebben de gemachtigden van de minister ter zitting tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De ene gemachtigde heeft verklaard dat een geluidscherm met een hoogte van 15 meter als uitgangspunt is gehanteerd terwijl de andere gemachtigde stelt dat geen rekening is gehouden met een geluidscherm. Bij deze stand van zaken kan de Afdeling niet anders concluderen dan dat er concrete aanknopingspunten zijn voor de twijfel aan de juistheid of volledigheid van het advies.

Gloudemans voor het land van morgen