Gloudemans Uitspraak - algemeen
17 november 2021

ABRS – omrijschade Botlekbrug

De Botlekburg is een hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdamse Havengebied. Tot 12 juli 2015 kon het landbouwverkeer gebruikmaken van de oude Botlekbrug. Vanaf die datum is de oude brug gesloten en moet landbouwverkeer omrijden. In november 2015 is een nieuwe Botlekbrug in gebruik genomen voor het snelverkeer. Vervolgens is voor het spoorverkeer een nieuwe verbinding gerealiseerd en tevens voor langzaam verkeer, de zogeheten langzaamverkeersverbinding (lvv).

bekijk uitspraak

Bij besluit van 17 december 2018 heeft het college een verkeersbesluit genomen dat ertoe strekt de lvv in beide richtingen enkel open te stellen voor (brom)fietsers en voetgangers.
Als gevolg van dit besluit mag er geen (land)bouwverkeer over de lvv op de Botlekbrug rijden. Afhankelijk van het vertrekpunt moet landbouwverkeer maximaal 30 kilometer omrijden via de Harmsenbrug.
Aan het besluit liggen meerdere overwegingen ten grondslag met onder andere betrekking op de verkeersveiligheid. Tegen het besluit is bezwaar gemaakt en beroep ingediend door Cumela.

De Afdeling overweegt:

“De Afdeling is met de rechtbank van mening dat het college voldoende aannemelijk gemaakt heeft dat de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers en de vrijheid van het verkeer zijn gediend met het nemen van het verkeersbesluit. Verder heeft het college zich er voldoende rekenschap van gegeven dat als gevolg van het verkeersbesluit (land)bouwverkeer zal moeten omrijden en tevens de haalbaarheid van verschillende alternatieven betrokken.”

“Voor zover bedrijven stellen dat zij door het verkeersbesluit onevenredig zwaar worden getroffen omdat zij ernstig worden geschaad in hun bedrijfsvoering, kunnen zij een beroep doen op de nadeelcompensatieregeling.”

De Afdeling sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank. Het college is terecht tot de conclusie gekomen dat sprake is van voorzienbaarheid.

Gloudemans voor het land van morgen