Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 november 2018

Rb Gelderland – Feitelijke hindernis bij passieve risicoaanvaarding

Door middel van een bestemmingswijziging is de mogelijkheid om een tankstation te realiseren komen te vervallen. Aanvrager is van oordeel dat hem geen passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen.

bekijk uitspraak

Voor het realiseren van een tankstation is een bouwvergunning verleend. Voor de realisatie was voorts een uitwegvergunning benodigd. Aanvrager was met de provincie in gesprek om de uitwegvergunning te verkrijgen. De provincie was bereid om deze vergunning onder voorwaarden te verlenen. Naar oordeel van de rechtbank betreft de uitweg een feitelijke hindernis voor het realiseren van het tankstation. Op grond hiervan kan aanvrager geen passieve risicoaanvaarding worden tegengeworpen. De rechtbank verwijst daartoe naar de uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3133). In die zaak was de eigenaar feitelijk niet in staat om de huurder te verplichten om de bestaande mogelijkheden te realiseren.

Gloudemans voor het land van morgen