Gloudemans Het land van morgen

Projecten

Als veelzijdig adviesbureau op het gebied van vastgoed en grondzaken zijn we betrokken (geweest) bij een grote diversiteit aan projecten. Benieuwd hoe we onze expertise inzetten voor Het Land van Morgen? Hieronder vindt u projecten waar Gloudemans een bijdrage aan heeft geleverd.

Expertise categorie

Gloudemans - gemeente Amstelveen

Financieel strategische ondersteuning gebiedsontwikkelingen gemeente Amstelveen/Aalsmeer

De gemeenten Amstelveen/Aalsmeer zijn twee gemeenten gelegen net onder Amsterdam, die ambtelijk samen en bestuurlijk apart zijn. Amstelveen/Aalsmeer hebben een forse doelstelling voor het realiseren van woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Maar het grondgebied, dat voor gebiedsontwikkeling gebruikt kan worden, is beperkt door onder andere de aanwezigheid van Schiphol, snelwegen en agrarisch / polderlandschap. Daarnaast is deze plek in Nederland zeer gewild voor ontwikkelende partijen of speculerende partijen. Dat maakt gebiedsontwikkeling in Amstelveen/Aalsmeer een uitdaging op meerdere vlakken.

Ontdek meer
Gloudemans - gemeente Echt-Susteren

Exploitatieplan Bedrijventerrein de Berk III

Bij deze ontwikkellocatie aan de rand van de kern Echt, gemeente Echt-Susteren zijn wij als Gloudemans betrokken bij het opstellen van het Exploitatieplan Bedrijventerrein de Berk III, behorende bij het gelijknamige Bestemmingsplan.

Ontdek meer
Gloudemans - gemeente Bernheze

Kostenverhaalsregels en functieregels Bernheze De Bunders

In de kern Heesch van de gemeente Bernheze wordt volop gebouwd. Met de afronding van naastgelegen woonwijk De Erven in zicht zijn de plannen voor De Bunders voorbereid en klaar om in procedure te gaan. In 2021 heeft Gloudemans de gemeente ondersteund bij het vestigen van het voorkeursrecht op gronden in het gebied. Om het kostenverhaal te verzekeren hebben wij de kostenverhaalsregels opgesteld en ook functieregels voor de locatie-eisen.

Ontdek meer
Gloudemans - Plan-/gebiedseconomische ondersteuning gemeente Nuenen

Plan- / gebiedseconomische ondersteuning gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen is een Zuidoost-Brabantse gemeente bestaande uit de kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Binnen deze gemeente zijn een negental lopende grondexploitaties begeleid variërend van een gebied met enkele woningen tot een grootschalige woonwijk met circa 1.600 woningen en twee bedrijventerreinen.

Ontdek meer
Gloudemans Expertise Gebiedseconomie

Grip op grond voor de gemeente Dongen

De strategische inzet van grond- en grondbeleidsinstrumenten kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen, waaronder de uitvoering van het door de Rijksoverheid geformuleerde woningbouwprogramma om tot en met 2030 in te zetten op de bouw van 900.000 woningen.

Ontdek meer
Gloudemans Expertise Grondverwerving

Deskundigenadvies WBI Gemeente Berkelland

Gloudemans heeft een onafhankelijk deskundigenadvies inbrengwaarde opgesteld ten behoeve van de geconsolideerde WBI-aanvraag van de gemeente Berkelland. Voor deze WBI-aanvraag zijn drie plangebieden samengevoegd om in totaal circa 350 woningen te kunnen realiseren binnen deze gemeente. Van startoverleg tot opname, in een kort tijdsbestek is een definitief deskundigenadvies gerealiseerd.

Ontdek meer
Header-afbeelding-bewerkt-Vroonacker-IV-Hilvarenbeek-Gloudemans

Planeconomische ondersteuning Vroonacker IV

Bij deze ontwikkellocatie aan de rand van de kern Diessen, gemeente Hilvarenbeek zijn wij als Gloudemans op verschillende onderdelen betrokken. We zijn gestart met het begeleiden van de haalbaarheidsanalyse, daarna zijn we het project intern financieel gaan begeleiden, stellen we het exploitatieplan op en gebruiken we deze casus voor een gastcollege aan de opleiding Vastgoedkunde van Fontys te Eindhoven.

Ontdek meer

Verkoop oude rechtbank Amersfoort

Marktpartijen/ontwikkelcombinaties opgelet! De verkoopprocedure voor het voormalige rechtbank gebouw tegenover het station Amersfoort Centraal is in januari 2023 van start gegaan. Gloudemans en Kersten B.V. begeleiden de verkoopprocedure voor de gemeente Amersfoort, van tenderstrategie tot toewijzing.

Ontdek meer

Helpdesk Didam

Sinds het Didam-arrest van 26 november 2021, moeten er meer openbare selectieprocedures georganiseerd worden op basis van het gelijkheidsbeginsel. Het een-op-een uitgeven van grond door overheden is namelijk aan banden gelegd. In de praktijk betekent dit: meer tenderen. Gloudemans brengt veel Didam-advies uit.

Ontdek meer

Tenderscan Heesch

Met de openbare verkoop van Blok 4 & 5 in Fase 3 van De Erven in Heesch, wilde de gemeente een marktpartij vinden die voor eigen rekening en risico twee blokken realiseert met duurzame rijwoningen in de categorieën betaalbaar en goedkoop.

Ontdek meer

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.

Ontdek meer

Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.

Ontdek meer

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken.

In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.

Ontdek meer

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.

Ontdek meer

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.

Ontdek meer

Onafhankelijk advies voor de NCG rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen

Van de bouw van nieuwe wegen en woningen tot herstelwerkzaamheden. Iedere dag neemt de overheid besluiten over projecten in de openbare ruimte. Zo ook over de versterkingsmaatregelen rondom de gaswinningsproblematiek in Groningen. Deze versterkingsmaatregelen kunnen bij ondernemingen, eigenaren en bewoners leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel tijdelijk moet sluiten of een bewoner tijdelijk moet verhuizen. Gedupeerden kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Gloudemans voorziet de NCG de komende jaren van onafhankelijk advies rondom de aanvragen, om zo tot een juiste oplossing voor alle gedupeerden te komen.

Ontdek meer

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.

Ontdek meer

Nota Kostenverhaal gemeente Buren

De gemeente Buren stelde in 2010 de Nota Kostenverhaal 2010-2020 vast. Deze nota kostenverhaal moest voor het einde van 2020 worden geactualiseerd, vóór het bestendigen van haar beleid ten aanzien van te verhalen kosten. Daarnaast bestond er voor de portefeuillehouders aanleiding om het huidig kostenverhaal te actualiseren. Zo kan het actuele – door de gemeenteraad vastgestelde – kader voor kostenverhaal gehanteerd worden in te sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen. Het resultaat werd een Nota Kostenverhaal waarmee de gemeente Buren nog jaren vooruit kan.

Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.

Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?

 

Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.

Ontdek meer

Taxatie van grond voor nieuw gezondheidscentrum de ZOED

Van sporthal naar nieuw gezondheidscentrum. Dat zijn de plannen van de gemeente Vught. Om de marktconforme waarde van de grond te bepalen was een taxatie noodzakelijk. Na meerdere positieve samenwerkingen werd Gloudemans wederom gevraagd voor dit project.

Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen