Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 september 2019

ABRS – Beschrijving in hoofdlijnen

Een eigenaar van een woning stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van vijf nieuwe woningen. Ter discussie staat of onder het oude planologische regime nieuwvestiging van agrarische bedrijven is toegestaan.

bekijk uitspraak

Door de adviseur van de gemeente is als uitgangspunt gehanteerd dat de gronden voor agrarische doeleinden mochten worden gebruikt. Hetgeen stond opgenomen onder “Beschrijving in hoofdlijnen” bevat volgens de adviseur geen rechtstreeks bindende normen. De Afdeling bevestigt dat dit weliswaar het uitgangspunt is, maar een beschrijving in hoofdlijnen in een bestemmingsplan kan wel degelijk een bindende norm bevatten als die is geformuleerd als een bindende norm. In de “Beschrijving in hoofdlijnen” staat opgenomen dat nieuwvestiging van agrarische bedrijven niet is toegestaan. Voor een andere invulling laat deze bepaling geen ruimte. Dit betekent dat met nieuwvestiging van agrarische bedrijven dan ook geen rekening hoefde te worden gehouden.

Gloudemans voor het land van morgen