Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 juni 2018

ABRS – Voorzienbaarheid varianten rondweg

Appellanten ondervinden schade als gevolg van de komst van een rondweg. In hoger beroep ligt de vraag voor of deze rondweg ten tijde van de aankoop voorzienbaar was.

bekijk uitspraak

In de structuurvisie stond in algemene bewoordingen opgenomen dat een omlegging van de N345 rond de kern van Voorst noodzakelijk is. Dit is volgens de Afdeling onvoldoende om te kunnen spreken van een te voorziene overheidsmaatregel die voldoende concreet is. Voorts geeft een in de structuurvisie opgenomen kaart geen aanleiding voor het oordeel dat de omlegging te voorzien was. Bij de stippellijn die op deze kaart is ingetekend is volgens de Afdeling geen enkele connectie gelegd met de eerder vermelde omlegging. In de legenda bij de kaart is bij de stippellijn aangegeven “Autoweg, verbeteren doorstroming”. De Afdeling acht ook dit kaartfragment onvoldoende om voorzienbaarheid te kunnen aannemen.
In een ander beleidsdocument staan voorts verschillende varianten van de rondweg beschreven. Eén van deze varianten is in de directe nabijheid van de woningen van appellanten voorzien. Daarnaast staat uitdrukkelijk vermeld dat nog geen keuze is gemaakt uit de varianten. Op grond van deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat voorzienbaar was dat de rondweg in de nabijheid van hun woning zou kunnen worden aangelegd.

Gloudemans voor het land van morgen