Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 augustus 2022

ABRS – Belanghebbende op peildatum

Appellant heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld op 4 juli 2013 en in werking getreden op 1 oktober 2013. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de aanvraag kennelijk ongegrond is, omdat de eigendom van het perceel op 18 januari 2013 aan de kopers is overgedragen.

Om die reden was appellant op de peildatum geen belanghebbende. Appellant voert aan dat hij op de peildatum wel degelijk gerechtigd was tot het perceel. Op zitting heeft de gemachtigde van appellant bevestigd dat appellant op de peildatum geen eigenaar meer was. Wel betoogt appellant dat hij heeft gehandeld als gemachtigde van de kopers van de onroerende zaak. Ten aanzien hiervan overweegt de Afdeling dat uit de brieven en het aanvraagformulier niet blijkt dat de aanvraag is ingediend namens de kopers.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen