Gloudemans Uitspraak - algemeen
8 maart 2017

ABRS – waardering recreatiewoning (Apeldoorn)

In deze uitspraak staat de waardering van het direct geleden nadeel centraal. De taxateur was uitgegaan van gemengde bebouwing met normale en luxe recreatiewoningen.

bekijk uitspraak

De taxateur is daarbij uitgegaan van een redelijk handelend ondernemer die bij de exploitatie van het recreatiepark zou handelen vanuit het principe van een verantwoord en toekomstgericht maximaal renderend recreatiebedrijf. Indien, met gebruikmaking van de planologische mogelijkheden van het recreatiepark, zou zijn gekozen voor het realiseren van identieke woningen die zonder extra voorzieningen en variaties te koop zouden zijn aangeboden, zou dat hebben geleid tot een beperkte verkoopomzet en/of beperking van de exploitatiemogelijkheden, omdat de markt vraagt om een gedifferentieerd aanbod. De Afdeling merkt op dat zij een taxatie terughoudend dient te toetsen. De Afdeling is van mening dat in hetgeen appellant gesteld heeft geen grond gevonden kan worden voor het oordeel dat de gemeente zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen. In de uitspraak komt ook nog naar voren op basis van welke gegevens de taxateur tot de taxatie is gekomen hetgeen voldoende is onderbouwd aldus de Afdeling (kosten-batenanalyse).

Gloudemans voor het land van morgen