Gloudemans Uitspraak - algemeen
2 maart 2022

ABRS – Sleufsilo’s

Ter discussie staat of onder het oude planologische regime sleufsilo’s mochten worden gerealiseerd. Appellant is van oordeel dat sleufsilo’s uitgesloten dienen te worden.

Bekijk uitspraak

Verwezen wordt naar artikel 51 van de planvoorschriften. In dit artikel is bepaald dat voor het aanleggen van verharding een vergunning is vereist. De Afdeling volgt dit betoog niet. De Afdeling is van oordeel dat artikel 51 van de planvoorschriften niet van toepassing zijn op de realisatie van sleufsilo’s omdat dergelijke voorzieningen, met de daarbij behorende betonnen vloer, al planologisch zijn toegestaan op grond van artikel 12 van de planvoorschriften. De sleufsilo’s dienen derhalve te worden betrokken met een stapelhoogte van 6 meter.

Gloudemans voor het land van morgen