Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 december 2021

ABRS – Uitbreiding bedrijf normale ontwikkeling

Ter discussie staat het toegepaste normaal maatschappelijk risico bij de uitbreiding van de derde skibaan van SnowWorld. Naar oordeel van appellant betreft dit geen normaal maatschappelijke ontwikkeling.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat de vraag of sprake is van een normaal maatschappelijke ontwikkeling los van de omstandigheden van het geval wordt beoordeeld. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de thans ter beoordeling voorliggende ontwikkeling de uitbreiding van een bestaand bedrijf betreft. Dit dient als een normaal maatschappelijke ontwikkeling te worden beschouwd.

Vervolgens stelt de Afdeling vast dat de ontwikkeling niet past binnen de ruimtelijke structuur en slechts deels past binnen het in een reeks van jaren gevoerde beleid. Conform de overzichtsuitspraak van de Afdeling van 3 november 2021, is een normaal maatschappelijk risico van 2% aan de orde.

Gloudemans voor het land van morgen