Gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven waarin maatschappelijke ambities gecombineerd moeten worden en waar veel en vooral uiteenlopende belangen en disciplines spelen. Gloudemans benadert gebiedsontwikkelingen dan ook vanuit een integrale aanpak, gericht op samenwerking. Vanuit juridisch, financieel en ruimtelijk oogpunt draagt Gloudemans bij aan het uitvoeren van deze ruimtelijke opgaven. Wij denken mee over ontwikkelstrategieën, de inzet van grondbeleidsinstrumenten, planvorming, contactvorming en verkoopprocedures en geven overheden handvatten om gebiedsontwikkelingen tot uitvoering te brengen.

Integrale aanpak gebiedsvisie

Overeenkomsten

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Ontwikkelstrategieën

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Voorkeursrecht

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Fysieke leefomgeving

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Locatie quickscan

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Project- en procesmanagement

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Onteigening

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Gedoogplichten

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg

Juridische helpdesk

https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Beeld-Gloudemans-Juridische-Helpdesk-incl-spreekballon-2000px.jpg

Gloudemans voor het land van morgen