Gloudemans Uitspraak - algemeen
20 februari 2018

Rb Oost-Brabant – NMR inbreidingslocatie

Betreft een planologische wijziging van kort gezegd agrarisch naar wonen. De rechtbank is van oordeel dat de deskundige het normaal maatschappelijk risico te hoog heeft vastgesteld.

bekijk uitspraak

Volgens de rechtbank past de ontwikkeling in het gemeentelijk beleid maar is er – anders dan de deskundige had geoordeeld – geen sprake van een inbreidingslocatie maar van een uitbreidingslocatie. Als daarbij de geringe afstand tot het perceel in aanmerking wordt genomen, de betrekkelijk zware waardedaling van het object (5,19%) en het feit dat de ontwikkeling niet geheel past binnen de bestaande ruimtelijke structuur, stelt de rechtbank het normaal maatschappelijk risico vast op 2%.

Gloudemans voor het land van morgen