Gloudemans Uitspraak - algemeen
14 mei 2019

Rb Midden-Nederland – Overgangsrecht bij directe planschade

In deze zaak staat ter discussie of het overgangsrecht bij directe planschade dient te worden betrokken.

bekijk uitspraak

De rechtbank geeft een korte samenvatting van de rechtspraak van de Afdeling en is van oordeel dat uit die uitspraken niet kan worden afgeleid dat in de planvergelijking de overgangsbepalingen uit het oude planologische regime betrokken mogen worden. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in de uitspraak van de Afdeling van 17 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2420.

Gloudemans voor het land van morgen