Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 januari 2019

ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de realisatie van de N201. In de directe nabijheid van het object is een half klaverblad mogelijk gemaakt met bijbehorende inrichting en voorzieningen.

bekijk uitspraak

Op grond van het voorontwerp was het voorzienbaar dat een ongelijkvloerse kruising werd gerealiseerd. Aangezien daarmee niet een half klaverblad voorzienbaar was, is het college van oordeel dat de schade gedeeltelijk voorzienbaar is. In het advies aan het college is voorts vermeld dat het bepalen van de omvang van het te vergoeden deel van de schade arbitrair is en dat het redelijk is de helft van de schade voor rekening van appellant te laten. De Afdeling acht deze conclusie niet onbegrijpelijk.

Gloudemans voor het land van morgen