Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 juli 2020

ABRS – Maximaal planologische invulling milieuaspecten

Appellant wordt geconfronteerd met een vergroting van een agrarisch bouwblok in de directe nabijheid. Ter discussie staat de maximaal planologische invulling voor de geuroverlast.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat de StAB terecht uitgegaan is van de maximaal vergunbare geurimmissie bij het maatgevende geurgevoelige object. In de vergelijking tussen het oude en het nieuwe planologische regime komt geen betekenis toe aan de feitelijke geurbelasting van de woning.

Gloudemans voor het land van morgen