Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 mei 2018

ABRS – Passieve risicoaanvaarding, redelijke poging kon niet worden verlangd

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van het vervallen van bouwmogelijkheden.

bekijk uitspraak

In de procedure bij de Afdeling staat niet ter discussie dat de planologische verandering voorzienbaar was en dat appellant geen concrete pogingen heeft ondernomen. Appellant betoogt echter dat van haar in redelijkheid niet kon worden verlangd dat zij dergelijke pogingen zou ondernemen, omdat het perceel niet meer kon worden ontsloten. De Afdeling stelt vast dat het perceel wel degelijk kon worden ontsloten zodat van appellant kon worden verlangd om concrete pogingen te ondernemen om de bouwmogelijkheden te benutten.

Gloudemans voor het land van morgen