Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 juli 2020

ABRS – Nadere motivering woz-waarde

De Afdeling had eerder geoordeeld dat het college binnen een gestelde termijn een motivering diende te verstrekken tussen de vastgestelde waarden in het kader van de beoordeling van de planschade en de vastgestelde woz-waarden.

Bekijk uitspraak

Die termijn is opgebruikt verstreken. Het college heeft ook niet om verlenging van deze termijn gevraagd.

De Afdeling oordeelt dat het college binnen vier weken een nieuw besluit dient te nemen. Daarbij wijst de Afdeling het college, naar zij aanneemt ten overvloede, op het bindend karakter van die termijn.

Gloudemans voor het land van morgen