Gloudemans Uitspraak - algemeen
25 oktober 2017

ABRS – normaal maatschappelijk risico kleinschalig appartementencomplex in centrumgebied (Terneuzen)

Het perceel waarop de bouw van het appartementencomplex mogelijk is gemaakt ligt in een woongebied in het centrum van Terneuzen. Voorheen kende het perceel ook een woonbestemming, zij het minder volumineus en hoog.

Bekijk uitspraak

De inbreiding van woningen in een bestaande woonkern op zo een locatie is een normale maatschappelijke ontwikkeling, die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen in Nederland. Hierbij heeft de Afdeling in aanmerking genomen dat de bouw van het appartementencomplex in zoverre past binnen de ruimtelijke structuur. Zo ligt de woning van de benadeelde op een hoek, maakt deze deel uit van een rij aaneengesloten woningen en wordt deze zowel aan de voor- als achterzijde omgeven door aaneengesloten woningen. Tevens past de ontwikkeling in het gemeentelijk beleid. Daar komt bij dat aan de afname van privacy hier geen zelfstandige betekenis toekomt, nu dit aspect volgens het advies van de deskundige reeds in de waardevermindering van de woning is verdisconteerd. Slotsom is dat in deze omstandigheden de waardevermindering van 5% van de woning als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie behoort tot het normaal maatschappelijk risico.

Gloudemans voor het land van morgen