Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 december 2018

ABRS – Planologische vergelijking en parkeerbeleid

Op grond van het oude bestemmingsplan waren ter plaatse appartementen toegestaan. In het kader van het advies om een tegemoetkoming in de planschade was geoordeeld dat de realisatie van de appartementen met een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid moesten worden uitgesloten op grond van het gemeentelijke parkeerbeleid. In de nabijheid van het perceel is namelijk onvoldoende parkeergelegenheid, aldus het college. Appellant betoogt dat het parkeerbeleid niet mocht worden betrokken.

bekijk uitspraak

Daarbij heeft appellant een concreet geval aangedragen waarin afgeweken is van het beleid van de gemeente en vrijstelling is verleend van de bouwverordening om appartementen te realiseren. Het college heeft aan de Afdeling niet weten te verduidelijken waarom in dat geval wel vrijstelling is verleend, terwijl aan appellant geen vrijstelling zou zijn verleend. Daarmee kan naar het oordeel van de Afdeling niet staande worden gehouden dat aan appellant met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen vrijstelling zou zijn verleend.

Gloudemans voor het land van morgen