Gloudemans Uitspraak - algemeen
29 december 2021

ABRS – Zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sloop monument

Gesteld is dat voor de tussenliggende gronden de bebouwingsmogelijkheden reeds het uitzicht belemmerden. Appellant is van oordeel dat die bebouwingsmogelijkheden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waren uitgesloten. De maximaal toegestane oppervlakte was immers reeds verbruikt in verband met de aanwezigheid van een grote schuur. De monumentale status van de schuur maakte dat sloop ervan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten, aldus appellant.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat de schuur sinds 2000 een rijksmonument is en in 2009 een sloopvergunning is geweigerd. Voorts wordt vastgesteld dat de schuur in 2008 gedeeltelijk is ingestort en de gemeente in 2014 heeft verzocht om de monumentale status van de schuur op te heffen ten behoeve van de sloop. Gelet hierop, en gelet op de bouwvallige staat van de schuur op de peildatum, is naar oordeel van de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat het oprichten van bebouwing op de strook in de oude situatie wegens de monumentale status van de schuur met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten.

Gloudemans voor het land van morgen