Gloudemans Uitspraak - algemeen
21 november 2018

ABRS – Windturbine en gebruikelijke marges bij taxaties

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van windturbines.

bekijk uitspraak

De afstand van het perceel van appellant tot de windturbines bedraagt ongeveer 500 tot 900 meter. Vastgesteld is dat de woning van appellant een waarde had van € 550.000,00 en als gevolg van planologische wijziging is verlaagd naar € 514.000,00, aldus een waardedaling van € 36.000,00. Appellant heeft een second opinion overgelegd waaruit de waarde als gevolg van de planologische wijziging wordt gewaardeerd op € 506.000,00, aldus een planschade van € 44.000,00. De Afdeling overweegt dat het verschil tussen de taxaties beperkt is en binnen de gebruikelijke marges valt. Het ingebrachte taxatierapport geeft dan ook geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de taxatie.

Gloudemans voor het land van morgen