Gloudemans Uitspraak - algemeen
8 juli 2020

ABRS – Beoordeling schadefactoren

Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In beroep is een second opinion overgelegd.

Bekijk uitspraak

In de de second opinion wordt in afwijking van het advies van de gemeente, voor verschillende schadefactoren aangegeven dat sprake is van een forse aantasting. De Afdeling constateert dat in de second opinion zonder enige motivering de schadefactor als fors is aangemerkt. Dit verschil in waardering betekent volgens de Afdeling niet dat het advies van de gemeente onjuist is.

Gloudemans voor het land van morgen