Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 juli 2019

ABRS – Compensatie in natura en verkoop

Door het college is besloten om de vastgestelde schade niet in geld te vergoeden maar in natura te compenseren.

bekijk uitspraak

Naar oordeel van appellant is de schade niet anderszins verzekerd omdat de woning tussentijds is verkocht. Aangevoerd wordt dat op 8 november 2016 de herziening is vastgesteld, de koopovereenkomst weliswaar in juni 2017 is getekend maar dat hij daaraan voorafgaand al een mondelinge overeenkomst met de koper had gesloten. De Afdeling overweegt dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een mondelinge overeenkomst met betrekking tot de verkoopprijs van de woning heeft gesloten.

Gloudemans voor het land van morgen