Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 februari 2019

ABRS – Deskundigheid gemachtigde aanvrager

Appellant kan zich niet verenigen met verschillende aspecten die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de vergoeding van de tegemoetkoming in de planschade. Zo is appellant van oordeel dat de waardevermindering geen € 24.000,00 maar € 27.720,00 dient te betreffen, hetgeen neerkomt op 6% van de oorspronkelijke waarde van de woning.

Bekijk uitspraak

De Afdeling volgt dit standpunt van appellant echter niet. Aan de gestelde waardevermindering ligt geen advies van een onafhankelijke deskundige ten grondslag. Van Laarhoven kan niet als zo’n deskundige worden aangemerkt, aangezien hij als gemachtigde voor appellant optreedt en dus niet onafhankelijk is.

Gloudemans voor het land van morgen